Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Secemin

Ikona statystyk

Uchwała Nr XIII/70/11 z dnia 29 grudnia 2011 roku

Ikona statystyk
w sprawie upowaznienia Wójta Gminy Secemin do podjęcia działań i podpisania umowy partnerskiej na rzecz realizacji Projektu pn. "świętokrzyscy Lideny Administracji- nowa jakość dia mieszkańców" w ramach Programu Operacyjnego Kapitat Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Uchwała Nr XIII/69/11 z dnia 29 grudnia 2011 roku

Ikona statystyk

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2012.

Uchwała Nr XIII/68/11 z dnia 29 grudnia 2011 roku

Ikona statystyk
w sprawie dokonania zmiany w uchwale Nr XII/61/11 Rady Gminy Secemin z dnia 21 listopada 2011 r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Uchwała Nr XIII/67/11 z dnia 29 grudnia 2011 roku

Ikona statystyk
w sprawie ustalenia wykazu wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011

Uchwała Nr XIII/66/11 z dnia 29 grudnia 2011 roku

Ikona statystyk

w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok

Uchwała Nr XIII/65/11 z dnia 29 grudnia 2011 roku

Ikona statystyk

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Włoszczowskiemu

Uchwała Nr XIII/64/11 z dnia 29 grudnia 2011 roku

Ikona statystyk

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Secemin na rok 2012 rok

Uchwała Nr XII/63/11 z dnia 21 listopada 2011 roku

Ikona statystyk

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2012 - 2019

Uchwała Nr XII/62/11 z dnia 21 listopada 2011 roku

Ikona statystyk

w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok

Uchwała Nr XII/61/11 z dnia 21 listopada 2011 roku

Ikona statystyk

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Uchwała Nr XII/60/11 z dnia 21 listopada 2011 roku

Ikona statystyk

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako przyjętej podstawy obliczenia podatku rolnego na 2012 r. na terenie gminy Secemin.

Uchwała Nr XII/59/11 z dnia 21 listopada 2011 roku

Ikona statystyk

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Secemin.

Uchwała Nr XI/58/11 z dnia 30 września 2011 roku

Ikona statystyk

w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego we Włoszczowie na kadencję 2012-2015.

Uchwała Nr XI/57/11 z dnia 30 września 2011 roku

Ikona statystyk

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem szkoły położonej w miejscowości Wola Czaryska.

Uchwała Nr XI/56/11 z dnia 30 września 2011 roku

Ikona statystyk

w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-06-16 11:45:01, zmian dokonał(a): ug

WCAG 2.0 (Level AA)