Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Secemin

Ikona statystyk

Uchwała Nr III/13/10 z dnia 30 grudnia 2010 roku

Ikona statystyk

w  sprawie  powołania  doraźnej  Komisji  ds.  inwestycji wodociągowo -  kanalizacyjnych

Uchwała Nr III/12/10 z dnia 30 grudnia 2010 roku

Ikona statystyk

w sprawie zmian budżetu gminy na 2010  rok

Uchwała Nr III/11/10 z dnia 30 grudnia 2010 roku

Ikona statystyk

w sprawie rozpatrzenia skargi na dzialalność Wójta Gminy.

Uchwała Nr III/10/10 z dnia 30 grudnia 2010 roku

Ikona statystyk

w sprawie zmian osobowych  w przedstawicielstwie  Związku  Gmin  Ziemi Włoszczowskiej.

Uchwała Nr III/9/10 z dnia 30 grudnia 2010 roku

Ikona statystyk

w sprawie  uchwalenia  Gminnego  Programu  Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii  oraz Przeciwdziałania Przemocy  w Rodzinie na  rok 2011.

Uchwała Nr III/8/10 z dnia 30 grudnia 2010 roku

Ikona statystyk

w sprawie  określenia  szczegółowego  sposobu  konsultowania projektów prawa miejscowego  z radami dzialalności pożytku publicznego  lub organizacjami pozarządowymi  i innymi uprawnionymi podmiotami.

Uchwała Nr III/7/10 z dnia 30 grudnia 2010 roku

Ikona statystyk

w  sprawie  przyjęcia  programu  współpracy  z  organizacjami  pozarządowymi w roku  2011.

Uchwała Nr II/6/10 z dnia 13 grudnia 2010 roku

Ikona statystyk
w sprawie zmian  budżetu  gminy na 2010 rok

Uchwała Nr II/5/10 z dnia 13 grudnia 2010 roku

Ikona statystyk

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Secemin

Uchwała Nr II/4/10 z dnia 13 grudnia 2010 roku

Ikona statystyk

w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy Secemin

Uchwała Nr II/3/10 z dnia 13 grudnia 2010 roku

Ikona statystyk
 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.

Uchwała Nr I/2/10 z dnia 1 grudnia 2010 roku

Ikona statystyk

w sprawie wyboru  Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Secemin

Uchwała Nr I/1/10 z dnia 1 grudnia 2010 roku

Ikona statystyk

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Secemin

Uchwała Nr XXXV/174/10 z dnia 9 listopada 2010 roku

Ikona statystyk

w sprawie dokonania  zmiany  w uchwale  Nr XXXIV/168/10  Rady Gminy Secemin  z dnia 28 października 2010  roku w sprawie  trybu prac nad  projektem uchwały budżetowej.

Uchwała Nr XXXV/173/10 z dnia 28 października 2010 roku

Ikona statystyk

w sprawie zmian budżetu  gminy na 2010 rok


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-06-16 11:45:01, zmian dokonał(a): ug

WCAG 2.0 (Level AA)