Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Secemin

Ikona statystyk

Obwieszczenie dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Ikona statystyk

 dla przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja linii kolejowej nr 4 CMK celem dostosowania do prędkości 250 km/h”

ZAWIADOMIENIE O WYDANIU DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Ikona statystyk

 dla przedsięwzięcia polegającego na: ,,Przebudowie wiaduktu nad linią kolejową nr 4 (CMK) wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej Nr 0233T na odcinku Secemin-Bichniów od km 1+242 do km 1+617 w formule zaprojektuj i wybuduj” zlokalizowanego w Seceminie na działkach nr 1754/3, 1754/4, 1757/1, 1757/6 oraz 2064/2, obręb Secemin, Gmina Secemin, powiat Włoszczowski, województwo Świętokrzyskie.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Ikona statystyk

dla przedsięwzięcia polegającego na: ,,Przebudowie wiaduktu nad linią kolejową nr 4 (CMK) wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej Nr 0233T na odcinku Secemin-Bichniów od km 1+242 do km 1+617 w formule zaprojektuj i wybuduj” zlokalizowanego w Seceminie na działkach nr 1754/3, 1754/4, 1757/1, 1757/6 oraz 2064/2, obręb Secemin, Gmina Secemin, powiat Włoszczowski, województwo Świętokrzyskie.

Zawiadomienie o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji środowiskowych

Ikona statystyk

Obwieszczenie Wójta Gminy Secemin z dnia 05.01.2021 r.

Ikona statystyk

o wszczęciu postępowania administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ,,Przebudowie wiaduktu nad linią kolejową nr 4 (CMK) wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej Nr 0233T na odcinku Secemin-Bichniów od km 1+242 do km 1+617 w formule zaprojektuj i wybuduj” zlokalizowanego w Seceminie na działkach nr 1754/3, 1754/4, 1757/1, 1757/6 oraz 2064/2, obręb Secemin, Gmina Secemin, powiat Włoszczowski, województwo Świętokrzyskie.

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

Ikona statystyk

W dniu 05.01.2021 r. pismem nr RG.6220.3.2020.JŁK na wniosek Inwestora Powiat Włoszczowski, ul. Wiśniowa 10, 29-100 Włoszczowa reprezentowanego przez pełnomocnika Marcin Kobyliński ,,INTOP Warszawa” Sp. z o. o., ul. Łukasza Drewny 70,02-952 Warszawa zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ,,Przebudowie wiaduktu nad linią kolejową nr 4 (CMK) wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej Nr 0233T na odcinku Secemin-Bichniów od km 1+242 do km 1+617 w formule zaprojektuj i wybuduj” zlokalizowanego w Seceminie na działkach nr 1754/3, 1754/4, 1757/1, 1757/6 oraz 2064/2, obręb Secemin, Gmina Secemin, powiat Włoszczowski, województwo Świętokrzyskie.

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Secemin z dnia 16.12.2020 r.

Ikona statystyk

o odstąpieniu od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Aneksu nr 1 do Programu Rewitalizacji Gminy Secemin na lata 2016-2023

Obwieszczenie Wójta Gminy Secemin z dnia 16.12.2020 r.

Ikona statystyk

o odstąpieniu od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Aneksu nr 1 Aneks do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Secemin

ZAWIADOMIENIE O WYDANIU DECYZJI

Ikona statystyk

 w sprawie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację dla przedsięwzięcia pod nazwą: ,,Stacja paliw wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i urządzeniami budowlanymi na działkach nr ewid. 491/14 i 514/5 w Seceminie”

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

Ikona statystyk

 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ,,Stacja paliw wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i urządzeniami budowlanymi na działkach nr ewid. 491/14 i 514/5 w Seceminie”

 

ZAWIADOMIENIE O WYDANIU DECYZJI

Ikona statystyk

w sprawie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia, pod nazwą: ,,Budowa obory dla krów mlecznych na działce nr 2.457/2, obręb Psary Kolonia, gmina Secemin”

ZAWIADOMIENIE O WYDANIU POSTANOWIENIA

Ikona statystyk

dla przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie obory dla krów mlecznych na działce nr 2.457/2, obręb Psary Kolonia, gmina Secemin.”

 

 

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

Ikona statystyk

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie obory dla krów mlecznych na działce nr 2.457/2, obręb Psary Kolonia, gmina Secemin.”

Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska na lata 2016-2017

Ikona statystyk

Program Ochrony Środowiska

Ikona statystyk

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-06-16 11:45:01, zmian dokonał(a): ug

WCAG 2.0 (Level AA)