Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Secemin

Ikona statystyk

UCHWAŁA NR XXIV/204/21 RADY GMINY SECEMIN z dnia 14 kwietnia 2021 roku

Ikona statystyk

w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargi Prokuratora Okręgowego w Kielcach wraz z odpowiedzią na skargę

UCHWAŁA NR XXIV/203/21 RADY GMINY SECEMIN z dnia 14 kwietnia 2021 roku

Ikona statystyk

w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu „Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin Moskorzew, Nagłowice, Oksa, Radków, Secemin, Słupia do roku 2030”, w tym trybu konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

UCHWAŁA NR XXIV/202/21 RADY GMINY SECEMIN z dnia 14 kwietnia 2021 roku

Ikona statystyk

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w celu opracowania i realizacji “Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin Moskorzew, Nagłowice, Oksa, Radków, Secemin, Słupia do roku 2030”

UCHWAŁA NR XXIV/201/21 RADY GMINY SECEMIN z dnia 14 kwietnia 2021 roku

Ikona statystyk

w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości w trybie bezprzetargowym na okres 10 lat

UCHWAŁA NR XXIV/200/21 RADY GMINY SECEMIN z dnia 14 kwietnia 2021 roku

Ikona statystyk

w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Secemin w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu

UCHWAŁA NR XXIV/199/21 RADY GMINY SECEMIN z dnia 14 kwietnia 2021 roku

Ikona statystyk

w sprawie uznania żądań zawartych w petycji za niezasadne i negatywne rozpatrzenie petycji z dnia 23 lutego 2021 roku

UCHWAŁA NR XXIV/198/21 RADY GMINY SECEMIN z dnia 14 kwietnia 2021 roku

Ikona statystyk

w sprawie rozpatrzenia petycji Pani Teresy Garland z dnia 9 lutego 2021 roku

UCHWAŁA NR XXIV/197/21 RADY GMINY SECEMIN z dnia 14 kwietnia 2021 roku

Ikona statystyk

w sprawie zmian budżetu Gminy Secemin na 2021 rok

UCHWAŁA NR XXIV/196/21 RADY GMINY SECEMIN z dnia 14 kwietnia 2021 roku

Ikona statystyk

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Secemin na lata 2021-2026

UCHWAŁA NR XXIV/195/21 RADY GMINY SECEMIN z dnia 14 kwietnia 2021 roku

Ikona statystyk

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Włoszczowskiemu

UCHWAŁA NR XXIV/194/21 RADY GMINY SECEMIN z dnia 14 kwietnia 2021 roku

Ikona statystyk

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Włoszczowskiemu

UCHWAŁA NR XXIII/193/21 RADY GMINY SECEMIN z dnia 24 lutego 2021 roku

Ikona statystyk

w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Secemin na 2021 rok.

UCHWAŁA NR XXIII/192/21 RADY GMINY SECEMIN z dnia 24 lutego 2021 roku

Ikona statystyk

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 rok.

UCHWAŁA NR XXIII/191/21 RADY GMINY SECEMIN z dnia 24 lutego 2021 roku

Ikona statystyk

w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Secemin w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu

UCHWAŁA NR XXIII/189/21 RADY GMINY SECEMIN z dnia 24 lutego 2021 roku

Ikona statystyk

w sprawie zmian budżetu Gminy Secemin na 2021 rok


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-06-16 11:45:01, zmian dokonał(a): ug

WCAG 2.0 (Level AA)