Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Secemin

Ikona statystyk

Zarządzenie Nr 73/2020 Wójta Gminy Secemin z dnia 30 grudnia 2020 r.

Ikona statystyk

w sprawie określenia celów i zadań dla jednostek organizacyjnych Gminy Secemin w 2021 roku

Zarządzenie Nr 72/2020 Wójta Gminy Secemin z dnia 30 grudnia 2020 r.

Ikona statystyk

w sprawie określenia oznaczeń komórki organizacyjnej oraz symbolu prowadzącego sprawę w znaku sprawy

Zarządzenie Nr 71/2020 Wójta Gminy Secemin z dnia 21 grudnia 2020 r.

Ikona statystyk

Zarządzenie Nr 70/2020 Wójta Gminy Secemin z dnia 21 grudnia 2020 r.

Ikona statystyk

w sprawie zmian budżetu gminy Secemin na 2020 rok

Zarządzenie Nr 69/2020 Wójta Gminy Secemin z dnia 16 grudnia 2020 r.

Ikona statystyk

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w Urzędzie Gminy Secemin

Zarządzenie Nr 68/2020 Wójta Gminy Secemin z dnia 16 grudnia 2020 r.

Ikona statystyk

w sprawie powołania komisji do dokonania odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji robót budowlanych wykonanych w ramach zadania pn.: „Budowa odcinka wodociągu PEHD RC 100 SDR 17 PN 10 dn 160 w miejscowości Pniaki obręb Brzozowa – 1735,25 mb”.

Zarządzenie Nr 67/2020 Wójta Gminy Secemin z dnia 09 grudnia 2020 r.

Ikona statystyk

w sprawie zmian budżetu gminy Secemin na 2020 rok

Zarządzenie Nr 66/2020 Wójta Gminy Secemin z dnia 09 grudnia 2020 r.

Ikona statystyk

w sprawie zmiany Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrazonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

Zarządzenie Nr 65/2020 Wójta Gminy Secemin z dnia 2 grudnia 2020 r.

Ikona statystyk

w sprawie powołania komisji odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji zadania pn. „Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Secemin”

Zarządzenie Nr 64/2020 Wójta Gminy Secemin z dnia 2 grudnia 2020 r.

Ikona statystyk

w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego za święto przypadające w sobotę w Urzędzie Gminy Secemin

Zarządzenie Nr 63/2020 Wójta Gminy Secemin z dnia 30 listopada 2020 r.

Ikona statystyk

w sprawie zmian budżetu gminy Secemin na 2020 rok

Zarządzenie Nr 62/2020 Wójta Gminy Secemin z dnia 20 listopada 2020 r.

Ikona statystyk

w sprawie powołania komisji odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 375058 T Secemin ul. Jędrzejowska; km 0+257 - km 1+053"

Zarządzenie Nr 61/2020 Wójta Gminy Secemin z dnia 19 listopada 2020 r.

Ikona statystyk

w sprawie powołania Stałej Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 60/2020 Wójta Gminy Secemin z dnia 13 listopada 2020 r.

Ikona statystyk

w sprawie zmian budżetu gminy Secemin na 2020 rok

Zarządzenie Nr 59/2020 Wójta Gminy Secemin z dnia 13 listopada 2020 r.

Ikona statystyk

w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy Secemin na 2021 rok i wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2026


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-06-16 11:45:01, zmian dokonał(a): ug

WCAG 2.0 (Level AA)