Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Secemin

Ikona statystyk

Zarządzenie Nr Z-78/2019 Wójta Gminy Secemin z dnia 31 grudnia 2019r.

Ikona statystyk

w sprawie aktualizacji planu operacyjnego funkcjonowania Urzędu Gminy Secemin w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny

Zarządzenie Nr 77/2019 Wójta Gminy Secemin z dnia 31 grudnia 2019 roku

Ikona statystyk

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w Urzędzie Gminy Secemin

Zarządzenie Nr 76/2019 Wójta Gminy Secemin z dnia 31 grudnia 2019 roku

Ikona statystyk

Zarządzenie Nr 75/2019 Wójta Gminy Secemin z dnia 31 grudnia 2019 roku

Ikona statystyk

w sprawie zwrotu kosztów zakupu kularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe w Urzędzie Gminy Secemin

Zarządzenie Nr 74/2019 Wójta Gminy Secemin z dnia 31 grudnia 2019 roku

Ikona statystyk

w sprawie zmian budżetu gminy Secemin na 2019 rok

Zarządzenie Nr 73/2019 Wójta Gminy Secemin z dnia 30grudnia 2019 roku

Ikona statystyk

w sprawie przyjęcia na lata 2020–2022 planu wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Secemin

Zarządzenie Nr 72/2019 Wójta Gminy Secemin z dnia 30 grudnia 2019 roku

Ikona statystyk

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Stałej Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 70/2019 Wójta Gminy Secemin z dnia 18 grudnia 2019 roku

Ikona statystyk

w sprawie powołania komisji dbiru końcowego i przekazania do eksploatacji zadania pn. "Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy secemin -695 mb"

Zarządzenie Nr 69/2019 Wójta Gminy Secemin z dnia 17 grudnia 2019 roku

Ikona statystyk

w sprawie powołania komisji odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji zadania pn. "Budowa odcinka wodociągu w miejscowości Kluczyce- Gródek, obręb Kluczyce, gmina Secemin"

Zarządzenie Nr 68/2019 Wójta Gminy Secemin z dnia 16 grudnia 2019 roku

Ikona statystyk

w sprawie zmian budżetu gminy Secemin na 2019 rok

Zarządzenie Nr 67/2019 Wójta Gminy Secemin z dnia 12 grudnia 2019 roku

Ikona statystyk

w sprawie ustalenia "Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Secemin"

Zarządzenie Nr 66/2019 Wójta Gminy Secemin z dnia 29 listopada 2019 roku

Ikona statystyk

w sprawie ustalenia dokumentacji opisującej zasady (polityka) rachunkowości w Publicznym Przedszkolu w Seceminie

Zarządzenie Nr 65/2019 Wójta Gminy Secemin z dnia 29 listopada 2019 roku

Ikona statystyk

w sprawie ustalenia dokumentacji opisującej zasady (polityka) rachunkowości w Szkole Podstawowej im. Jana Zawady w Seceminie

Zarządzenie Nr 64/2019 Wójta Gminy Secemin z dnia 29 listopada 2019 roku

Ikona statystyk

w sprawie ustalenia dokumentacji opisującej zasady (polityka) rachunkowości w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Żelisławicach

Zarządzenie Nr 62/2019 Wójta Gminy Secemin z dnia 28 listopada 2019 roku

Ikona statystyk

w sprawie zmian budżetu gminy Secemin na 2019 rok


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-06-16 11:45:01, zmian dokonał(a): ug

WCAG 2.0 (Level AA)