Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Secemin

Ikona statystyk

Uchwała Nr III/32/18 z dnia 27 grudnia 2018 r.

Ikona statystyk

w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczenia wody i odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Secemin w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu

Uchwała Nr III/31/18 z dnia 27 grudnia 2018 r.

Ikona statystyk

w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/78/12 Rady Gminy Secemin z dnia 24 lutego 2012 r. w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów letniskowych w miejscowości Gabrielów gmina Secemin

Uchwała Nr III/30/18 z dnia 27 grudnia 2018 r.

Ikona statystyk

w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego gminy Secemin „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023

Uchwała Nr III/29/18 z dnia 27 grudnia 2018 r.

Ikona statystyk

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023

Uchwała Nr III/28/18 z dnia 27 grudnia 2018 r.

Ikona statystyk

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023

Uchwała Nr III/27/18 z dnia 27 grudnia 2018 r.

Ikona statystyk

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty oraz stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr III/26/18 z dnia 27 grudnia 2018 r.

Ikona statystyk

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr III/25/18 z dnia 27 grudnia 2018 r.

Ikona statystyk

w sprawie określenia szczegółowych wymogów raportu o stanie gminy

Uchwała Nr III/24/18 z dnia 27 grudnia 2018 r.

Ikona statystyk

w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty

Uchwała Nr III/23/18 z dnia 27 grudnia 2018 r.

Ikona statystyk

w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego Gminy Secemin

Uchwała Nr III/22/18 z dnia 27 grudnia 2018 r.

Ikona statystyk

w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Secemin do składu Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie na kadencję 2018 – 2023

Uchwała Nr III/21/18 z dnia 27 grudnia 2018 r.

Ikona statystyk

w sprawie diet radnych

Uchwała Nr III/20/18 z dnia 27 grudnia 2018 r.

Ikona statystyk

w sprawie zmiany w składzie osobowym Rady Społecznej Zakładu Opieki Zdrowotnej w Seceminie

Uchwała Nr III/19/18 z dnia 27 grudnia 2018 r.

Ikona statystyk

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2018-2024

Uchwała Nr III/18/18 z dnia 27 grudnia 2018 r.

Ikona statystyk

w sprawie zmian budżetu gminy Secemin na 2018 rok


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-06-16 11:45:01, zmian dokonał(a): ug

WCAG 2.0 (Level AA)