Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Secemin

Ikona statystyk

Przetarg nieograniczony RG.271.26.2020.EW

Ikona statystyk

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Secemin w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. 

RG.271.25.2020.EW

Ikona statystyk

Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Secemin

RG.271.22.2020.EW

Ikona statystyk

Budowa odcinka wodociągu PEHD RC 100 SDR 17 PN 10 dn 160 w miejscowości Pniaki obręb Brzozowa - 1735,25 mb

Przetarg nieograniczony RG.271.23.2020.EW

Ikona statystyk

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego do wysokości 1.400.000,00 PLN dla Gminy Secemin

Przetarg nieograniczony RG.271.18.2020.EW

Ikona statystyk

Dostawa nowego średniego uterenowionego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP Żelisławice

RG.271.17.2020.EW

Ikona statystyk

Dostawa nowego średniego uterenowionego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP Żelisławice

Przetarg nieograniczony RG.271.12.2020.EW

Ikona statystyk

Przebudowa drogi gminnej nr 375058T Secemin, ul. Jędrzejowska, km. 0+257 - 1+053 km

Przetarg nieograniczony RG.271.11.20120EW

Ikona statystyk

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żelisławicach 

Przetarg nieograniczony RG.271.10.2020.EW

Ikona statystyk

Budowa odcnika wodociągu w miejscowości Dąbie - Cegielnia na działkach ewid. 274, 270, 277, 290 obręb Dąbie - 877,5 mb

Przetarg nieograniczony RG.271.7.2020.EW

Ikona statystyk

Zakup używanego autobusu do przewozu dzieci i młodzieży na terenie Gminy Secemin - dostawy

Przetarg nieograniczony RG.271.21.2019.EW

Ikona statystyk

Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Secemin – 695 mb (przetarg nieograniczony na roboty budowlane)

Przetarg nieograniczony RG.271.15.2019.EW

Ikona statystyk

„Remont drogi gminnej nr 375002T Secemin-Zwlecza-Kluczyce km. 0+000-1+000 wraz z remontem miejsc postojowych zlokalizowanych na działkach ewidencyjnych nr 1948 i nr 491/9 obręb Secemin"

Przetarg nieograniczony RG.271.14.2019.EW

Ikona statystyk

Remont drogi gminnej nr 375058T Secemin, ul. Jędrzejowska - 257 mb.

Przetarg nieograniczony RG.271.13.2019.EW

Ikona statystyk

Remont drogi gminnej nr 375057T Secemin, ul. Partyzantów - 800 mb.

Przetarg nieograniczony RG.271.10.2019.EW

Ikona statystyk

Budowa odcinka wodociągu PVC 110 - połączenie wodociągów w miejscowości Secemin i Zwlecza - 1697 mb - roboty budowlane.


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-06-16 11:45:01, zmian dokonał(a): ug

WCAG 2.0 (Level AA)