Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Secemin

Ikona statystyk

Zarządzenie Nr 60/2016 Wójta Gminy Secemin z dnia 30 grudniaa 2016 roku

Ikona statystyk

w sprawie przyjęcia na lata 2017-2019 planu wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Secemin

Zarządzenie Nr 59/2016 Wójta Gminy Secemin z dnia 30 grudnia 2016 r.

Ikona statystyk

w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok

Zarządzenie Nr 58/2016 Wójta Gminy Secemin z dnia 16 grudnia 2016 r.

Ikona statystyk

w sprawie przeprowadzenia inwetaryzacji rocznej w Urzedzie Gminy Secemin

Zarządzenie Nr 57/2016 Wójta Gminy Secemin z dnia 19 grudnia 2016 r.

Ikona statystyk

w sprawie wprowadzenia zasad centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Secemin oraz w jej jednostkach organizacyjnych

Zarządzenie Nr 56/2016 Wójta Gminy Secemin z dnia 16 grudnia 2016 r.

Ikona statystyk

w sprawie powołania komisji odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji zadania pn.:

1. Zmiana nawierzchni drogi gminnej nr 63 (obszar położony na działce nr 2019, obr. Secemin)

2. Zmiana nawierzchni drogi gminnej nr 50 (obszar położony na działkach nr 1866,1867,2769,2770 obr. Secemin)

Zarządzenie Nr 55/2016 Wójta Gminy Secemin z dnia 16 grudnia 2016 r.

Ikona statystyk

w sprawie ustalenia norm i zasad przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz środków higieny osobistej pracownikom zatrudnionym w Urzędzie Gminy Secemin

Zarządzenie Nr 54/2016 Wójta Gminy Secemin z dnia 09 grudnia 2016 r.

Ikona statystyk

w sprawie powołania komisji odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji zadania pn.: "Remont drogi gminnej nr 375026T Wola Kuczkowska -do przejzadu km 0+018- 0+548"

Zarządzenie Nr 53/2016 Wójta Gminy Secemin z dnia 05 grudnia 2016 r.

Ikona statystyk

w sprawie wyboru sołtysa sołectwa Czaryż

Zarządzenie Nr 52/2016 Wójta Gminy Secemin z dnia 30 listopada2016 r.

Ikona statystyk

w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok

Zarządzenie Nr 51/2016 Wójta Gminy Secemin z dnia 14 listopada 2016 r.

Ikona statystyk

w sprawie przyjęcia budżetu gminy Secemin na 2017 rok i wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2023

Zarządzenie Nr 50/2016 Wójta Gminy Secemin z dnia 7 listopada2016 r.

Ikona statystyk

w sprawie powołania komisji odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji zadania pn.:

1. Zmiana nawierzchni drogi gminnej nr 52 ( obszar położony na dz.nr 1964 obr. Secemin)

2. Zmiana nawierzchni drogi gminnej nr 14 (obszar połozony na dz. nr 141 obr. Krzepice

3. Zmiana nawierzchni drogi wewnętrznej (obszar połozony na dz. nr 446 i 447 obr. Czaryż

Zarządzenie Nr 49/2016 Wójta Gminy Secemin z dnia 26 października 2016 r.

Ikona statystyk

w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok

Zarządzenie Nr 48/2016 Wójta Gminy Secemin z dnia 20 października 2016 r.

Ikona statystyk

w sprawie powołania komisji odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji zadania pn.: Zmiana nawierzchni drogi gminnej nr 9

Zarządzenie Nr 47/2016 Wójta Gminy Secemin z dnia 10 października 2016 r.

Ikona statystyk

w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy - Sekretarz Gminy Secemin

Zarządzenie Nr 46/2016 Wójta Gminy Secemin z dnia 7 października 2016 r.

Ikona statystyk

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Secemin


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-06-16 11:45:01, zmian dokonał(a): ug

WCAG 2.0 (Level AA)