Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Secemin

Ikona statystyk

Uchwała Nr XII/82/15 z dnia 29 grudnia 2015 r.

Ikona statystyk

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Secemin  położonej w obrębie geodezyjnym Psary Wieś.

Uchwała Nr XII/81/15 z dnia 29 grudnia 2015 r.

Ikona statystyk

w sprawie likwidacji Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Seceminie

Uchwała Nr XII/80/15 z dnia 29 grudnia 2015 r.

Ikona statystyk

w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia wysokości stawki opłaty targowej oraz zasad
poboru opłaty targowej na terenie gminy Secemin

Uchwała Nr XII/79/15 z dnia 29 grudnia 2015 r.

Ikona statystyk

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2015-2020

Uchwała Nr XII/78/15 z dnia 29 grudnia 2015 r.

Ikona statystyk

w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok

Uchwała Nr XII/77/15 z dnia 29 grudnia 2015 r.

Ikona statystyk

w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Secemin z organizacjami pozarządowymi w roku 2016

Uchwała Nr XII/76/15 z dnia 29 grudnia 2015 r.

Ikona statystyk

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2016

Uchwała Nr XII/75/15 z dnia 29 grudnia 2015 r.

Ikona statystyk

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020

Uchwała Nr XI/74/15 z dnia 13 listopada 2015 r.

Ikona statystyk
w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/172/13 Rady Gminy Secemin z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty oraz stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała Nr XI/73/15 z dnia 13 listopada 2015 r.

Ikona statystyk

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/126/12 Rady Gminy Secemin z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała Nr XI/72/15 z dnia 13 listopada 2015 r.

Ikona statystyk

w sprawie rozpatrzenia skargi

Uchwała Nr XI/71/15 z dnia 13 listopada 2015 r.

Ikona statystyk
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Secemin położonej w obrębie geodezyjnym Brzozowa. 

Uchwała Nr XI/70/15 z dnia 13 listopada 2015 r.

Ikona statystyk

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Uchwała Nr XI/69/15 z dnia 13 listopada 2015 r.

Ikona statystyk

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny.

Uchwała Nr XI/68/15 z dnia 13 listopada 2015 r.

Ikona statystyk

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Secemin.


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-06-16 11:45:01, zmian dokonał(a): ug

WCAG 2.0 (Level AA)