Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Secemin

Ikona statystyk

Uchwała Nr XII/76/03 z dnia 30 grudnia 2003 roku

Ikona statystyk
W sprawie: wystąpienia Gminy Secemin ze Związku Gmin Rolniczych
i Ekologicznych "EKOROL" z siedzibą w Kielcach.

Uchwała Nr XII/75/03 z dnia 30 grudnia 2003 roku

Ikona statystyk
w sprawie: ustalenia wykazu wydatków które nie wygasają z upływem roku
budżetowego 2003

Uchwała Nr XII/74/03 z dnia 30 grudnia 2003 roku

Ikona statystyk
w sprawie: zmian budżetu gminy na 2003 rok

Uchwała Nr XI/72/03 z dnia 12 grudnia 2003 roku

Ikona statystyk
w sprawie: określenia wzoru formularza informacji na podatek rolny

Uchwała Nr XI/71/03 z dnia 12 grudnia 2003 roku

Ikona statystyk
w sprawie opiaty administracyjnej

Uchwała Nr XI/70/03 z dnia 12 grudnia 2003 roku

Ikona statystyk
w sprawie: ustalenia stawek podatku od posiadania psów

Uchwała Nr XI/69/03 z dnia 12 grudnia 2003 roku

Ikona statystyk
w sprawie podatku od środków transportowych na 2004 rok

Uchwała Nr XI/68/03 z dnia 12 grudnia 2003 roku

Ikona statystyk
w sprawie podatku leśnego na 2004 rok

Uchwała Nr XI/67/03 z dnia 12 grudnia 2003 roku

Ikona statystyk
w sprawie: średniej ceny skupu żyta przyjętej jako podstawę obliczenia podatku
rolnego na terenie Gminy Secemin, oraz zarządzenia poboru podatku
rolnego od osób od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości
wynagrodzenia za inkaso.

Uchwała Nr XI/66/03 z dnia 12 grudnia 2003 roku

Ikona statystyk
w sprawie: podatku od nieruchomości na 2004 rok

Uchwała Nr XI/65/03 z dnia 12 grudnia 2003 roku

Ikona statystyk
w sprawie: zmian budżetu gminy na 2003 rok

Uchwała Nr XI/64/03 z dnia 12 grudnia 2003 roku

Ikona statystyk
w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących
własność Gminy Secemin.

Uchwała Nr XI/63/03 z dnia 12 grudnia 2003 roku

Ikona statystyk
w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych stanowiących
własność Gminy Secemin.

Uchwała Nr X/62/03 z dnia 22 października 2003 roku

Ikona statystyk
w sprawie: zmian budżetu gminy na 2003 rok

Uchwała Nr X/61/03 z dnia 22 października 2003 roku

Ikona statystyk
W sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność
Gminy Secemin.

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-06-16 11:45:01, zmian dokonał(a): ug

WCAG 2.0 (Level AA)