Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Secemin

Ikona statystyk

Uchwała Nr II/9/14 z dnia 17 grudnia 2014 roku

Ikona statystyk

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Secemin

Uchwała Nr II/8/14 z dnia 17 grudnia 2014 roku

Ikona statystyk
w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Gminy Secemin w Stowarzyszeniu - Lokalna Grupa Działania pod nazwa "Region Włoszczowski".

Uchwała Nr II/7/14 z dnia 17 grudnia 2014 roku

Ikona statystyk
w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Gminy Secemin w Stowarzyszeniu - Lokalna Grupa Rybacka pn. "Miedzy Nida a Pilica".

Uchwała Nr II/6/14 z dnia 17 grudnia 2014 roku

Ikona statystyk

w sprawie zmian osobowych w przedstawicielstwie Związku Gmin Ziemi Włoszczowskiej

Uchwała Nr II/5/14 z dnia 17 grudnia 2014 roku

Ikona statystyk

w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy Secemin

Uchwała Nr II/4/14 z dnia 17 grudnia 2014 roku

Ikona statystyk

w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej

Uchwała Nr I/3/14 z dnia 17 grudnia 2014 roku

Ikona statystyk

w sprawie zmian budzetu gminy na 2014 rok

Uchwała Nr I/2/14 z dnia 01 grudnia 2014 roku

Ikona statystyk

w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Secemin

Uchwała Nr I/1/14 z dnia 01 grudnia 2014 roku

Ikona statystyk

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Secemin

Uchwała Nr XXXIX/258/14 z dnia 6 listopada 2014 roku

Ikona statystyk
w sprawie zmiany uchwaly o udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi Wloszczowskiemu Nr XXXVII/242/14 z dnia 22 sierpnia 2014 roku

Uchwała Nr XXXIX/257/14 z dnia 6 listopada 2014 roku

Ikona statystyk
w sprawie przedluzenia czasu obowiazywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenie w wode i zbiorowego odprowadzania scieków na terenie gminy Secemin.

Uchwała Nr XXXIX/256/14 z dnia 6 listopada 2014 roku

Ikona statystyk
w sprawie zmiany Uchwaly Nr XXII/128/12 Rady Gminy Secemin z dnia 14 grudnia 2012 roku, w sprawie okreslenia szczególowego sposobu i zakresu swiadczenia uslug w zakresie odbierania odpadów komunalnych od wlascicieli nieruchomosci i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczona przez wlasciciela nieruchomosci oplate za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała Nr XXXIX/255/14 z dnia 6 listopada 2014 roku

Ikona statystyk
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII126/12 Rady Gminy Secemin z dnia 14 grudnia 2012 roku sprawie terminu, czestotliwosci i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała Nr XXXIX/254/14 z dnia 6 listopada 2014 roku

Ikona statystyk
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/124/12 Rady Gminy Secemin z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystosci i porządku na terenie Gminy Secemin.

Uchwała Nr XXXIX/252/14 z dnia 6 listopada 2014 roku

Ikona statystyk
w sprawie przyjęcia regulaminu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Secemin.

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-06-16 11:45:01, zmian dokonał(a): ug

WCAG 2.0 (Level AA)