Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Secemin

Ikona statystyk

Uchwała Nr XXXII/198/13 z dnia 20 grudnia 2013 roku

Ikona statystyk
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2014 - 2020

Uchwała Nr XXXII/197/13 z dnia 20 grudnia 2013 roku

Ikona statystyk
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Secemin na 2014 rok

Uchwała Nr XXXII/196/13 z dnia 20 grudnia 2013 roku

Ikona statystyk
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu ProfilaktykiAlkoholowych i Narkomanii na rok 2014.Rozwiązywania Problemów

Uchwała Nr XXXII/195/13 z dnia 20 grudnia 2013 roku

Ikona statystyk

w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok

Uchwała Nr XXXI/194/13 z dnia 29 listopada 2013 roku

Ikona statystyk
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako przyjętej podstawy obliczenia podatkurolnego na 2014 r. na terenie gminy Secemin.

Uchwała Nr XXXI/193/13 z dnia 29 listopada 2013 roku

Ikona statystyk
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez Gminę Secemin projektu "e-urząd -satysfakcja, komfort i wygoda dla Mieszkańców" przewidzianym do realizacji w ramach ProgramuOperacyjnego Kapitał Ludzki.

Uchwała Nr XXXI/192/13 z dnia 29 listopada 2013 roku

Ikona statystyk
w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Secemin z organizacjamipozarządowymi w roku 2014.

Uchwała Nr XXXI/191/13 z dnia 29 listopada 2013 roku

Ikona statystyk
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2013 - 2019

Uchwała Nr XXXI/190/13 z dnia 29 listopada 2013 roku

Ikona statystyk
w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok

Uchwała Nr XXXI/189/13 z dnia 29 listopada 2013 roku

Ikona statystyk
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na własność Gminy Secemin działek polożonychw obrębie geodezyjnym Krzepin.

Uchwała Nr XXXI/188/13 z dnia 29 listopada 2013 roku

Ikona statystyk
w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenie w wodę i zbiorowegoodprowadzania ścieków na terenie gminy Secemin.

Uchwała Nr XXX/187/13 z dnia 25 października 2013 roku

Ikona statystyk
 w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na realizację przebudowy drogi gminnej nr 375031 T w m. Zagórcze o długości 600 mb.

Uchwała Nr XXX/186/13 z dnia 25 października 2013 roku

Ikona statystyk
 w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości.  

Uchwała Nr XXX/185/13 z dnia 25 października 2013 roku

Ikona statystyk
w sprawie  ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne, dla których organem prowadzącym jest Gmina Secemin
 

Uchwała Nr XXX/184/13 z dnia 25 października 2013 roku

Ikona statystyk
w sprawie:  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2013 - 2019

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-06-16 11:45:01, zmian dokonał(a): ug

WCAG 2.0 (Level AA)