Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Secemin

Ikona statystyk

Zarządzenie Nr 50 Wójta Gminy Secemin z dnia 17 grudnia 2009

Ikona statystyk
w sprawie: wprowadzenia w Urzędzie Gminy SECEMIN Regulaminu udzielaniazamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro.

Zarządzenie Nr 49 Wójta Gminy Secemin z dnia 17 grudnia 2009

Ikona statystyk

w sprawie: zmian budżetu gminy na 2009 rok

Zarządzenie Nr 48 Wójta Gminy Secemin z dnia 16 grudnia 2009

Ikona statystyk
W sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia kontroli rocznej dokumentów niejawnych oraz dokonania przegladu dokumentacji, oceny jej przydatności użytkowej, wydzielenia dokumentów celem przekazania do archiwum.

Zarządzenie Nr 47 Wójta Gminy Secemin z dnia 14 grudnia 2009

Ikona statystyk

Zarządzenie Nr 46Wójta Gminy Secemin z dnia 8 grudnia 2009

Ikona statystyk
w sprawie: wprowadzenia zmiany w zarządzeniu Wójta Gminy nr 11/2009 z dnia 04.05.2009r. w sprawie ustalenia na 2009 rok maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz  specjalnosci i formy kształcenia dla nauczycieli na terenie gminy Secemin

Zarządzenie Nr 45 Wójta Gminy Secemin z dnia 8 grudnia 2009

Ikona statystyk

w sprawie: zmian budżetu gminy na 2009 rok

Zarządzenie Nr 44 Wójta Gminy Secemin z dnia 23 listopada 2009

Ikona statystyk
w sprawie: powołania komisji odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji inwestycji „Wykonanie nawierzchni tłuczniowej drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowosci Wałkonowy Dolne gm. Secemin"

Zarządzenie Nr 43 Wójta Gminy Secemin z dnia 17 listopada 2009

Ikona statystyk
w sprawie: powołania komisji odbioru końcowego i przekazania do
eksploatacji inwestycji „Modernizacja i remont świetlicy wiejskiej w miejscowosci Marchocice".

Zarządzenie Nr 42 Wójta Gminy Secemin z dnia 17 listopada 2009

Ikona statystyk

w sprawie: zmian budzetu gminy na 2009 rok

Zarządzenie Nr 41 Wójta Gminy Secemin z dnia 16 listopada 2009

Ikona statystyk

w sprawie: dokonania zmiany w zalączniku „Prognoza długu
publicznego na lata 2010-2018 " do Zarządzenia Nr 40/2009 Wójta
Gminy Secemin z dnia 13 listopada 2009 roku w sprawie: przyjęcia
projektu budżetu gminy Secemin na 2010 rok.

Zarządzenie Nr 40 Wójta Gminy Secemin z dnia 13 listopada 2009

Ikona statystyk

w sprawie: przyjęcia projektu budżetu gminy Secemin na 2010 rok

Zarządzenie Nr 39 Wójta Gminy Secemin z dnia 15 pażdziernik 2009

Ikona statystyk
w sprawie: powołania komisji odbioru pogwarancyjnego inwestycji
„Budowy sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach:
Dabie, Wola Kuczkowska, Kluczyce, Psary, Krzepice, Celiny, Gródek
Zwlecza". Etap II - Kluczyce, Psary, Krzepice, Celiny, Gródek,
Zwlecza".

Zarządzenie Nr 38 Wójta Gminy Secemin z dnia 13 pażdziernik 2009

Ikona statystyk

w sprawie przeprowadzenia inwenlaryzacji składników majątku

Zarządzenie Nr 37 Wójta Gminy Secemin z dnia 8 pażdziernik 2009

Ikona statystyk
w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomosci stanowiących własnosc gminy SECEMIN położonych
w miejscowosci Secemin.

Zarządzenie Nr 35 Wójta Gminy Secemin z dnia 5 pażdziernik 2009

Ikona statystyk

w sprawie: powołania komisji odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji zadanie pn.

Remont drog gminnych

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-06-16 11:45:01, zmian dokonał(a): ug

WCAG 2.0 (Level AA)