Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Secemin

Ikona statystyk

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2020 r.

Ikona statystyk

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Secemin za 2019 r.

Ikona statystyk
Ikona statystyk

Harmonogram wywozu odpadów na 2020 rok

Informacja

Ikona statystyk

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Secemin za 2018 r.

Ikona statystyk

Wykaz przedsiębiorców zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych z terenu gminy Secemin w 2017 roku.

Ikona statystyk

Poziomy Recyklingu w 2017 r.

Ikona statystyk

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Secemin za 2017 r.

Ikona statystyk

Informacja

Ikona statystyk

Wykaz przedsiębiorców

Ikona statystyk

zbierających zużyty sprzęt elektroniczny

Poziom Recyklingu w 2016 roku

Ikona statystyk

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi

Ikona statystyk

na terenie Gminy Secemin za 2016 rok

Informację dot. Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Ikona statystyk

Poziomy Recyklingu w 2015 r.

Ikona statystyk

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Secemin za 2015 r.

Ikona statystyk

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-06-16 11:45:01, zmian dokonał(a): ug

WCAG 2.0 (Level AA)