Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Secemin

Ikona statystyk

Uchwała Nr IV/15/07 z dnia 7 luty 2007 roku

Ikona statystyk

W sprawie : udzielenia pomocy rzeczowej poprzez sfinansowanie części zadania pod nazwą opracowanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy drogi wojewodzkiej Nr 786 Częstochowa - Włoszczowa - Kielce

Uchwała Nr IV/16/07 z dnia 7 luty 2007 roku

Ikona statystyk
w sprawie: wprowadzenia zmian do uchwały Nr 44/VI/03 Rady Gminy Secemin z dnia 23 kwietnia 2003 roku w sprawie okreslenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości stanowiących własność gminy Secemin oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niz 3 lata

Uchwała Nr IV/17/07 z dnia 7 luty 2007 roku

Ikona statystyk

W sprawie : zmian osobowych w przedstawicielstwie Związku Gmin Ziemi Włoszczowskiej

Uchwała Nr V/18/07 z dnia 28 marca 2007 roku

Ikona statystyk

w sprawie: poboru w drodze inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia prowizyjnego.

Uchwała Nr V/19/07 z dnia 28 marca 2007 roku

Ikona statystyk
w sprawie: udziału mieszkańcow gminy w budowie infrastruktury technicznej z ograniczeniem do inwestycji w zakresie wodociągow i kanalizacji i ustalenia wysokosci stawki procentowej opłaty adiacenckiej na terenie gminy SECEMIN

Uchwała Nr V/20/07 z dnia 28 marca 2007 roku

Ikona statystyk

w sprawie uchwaienia budżetu gminy Secemin na 2007 r.

Uchwała Nr V/21/07 z dnia 28 marca 2007 roku

Ikona statystyk

W sprawie : upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy Secemin do wykonania czynności organu powołującego do przedłożenia oświadczeń lustracyjnych właściwemu organowi

Uchwała Nr V/22/07 z dnia 28 marca 2007 roku

Ikona statystyk

W sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Seceminie

Uchwała Nr VI/23/07 z dnia 27 kwietnia 2007 roku

Ikona statystyk

W sprawie : udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Secemin za rok 2006

Uchwała Nr VI/24/07 z dnia 27 kwietnia 2007 roku

Ikona statystyk

w sprawie: zmian budżetu gminy na 2007 rok

Uchwała Nr VI/25/07 z dnia 27 kwietnia 2007 roku

Ikona statystyk

W sprawie ustalenia diet dla radnych

Uchwała Nr VI/26/07 z dnia 27 kwietnia 2007 roku

Ikona statystyk

W sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2007

Uchwała Nr VI/27/07 z dnia 27 kwietnia 2007 roku

Ikona statystyk
w sprawie: zabezpieczenia środków finansowych na realizacje projektów wspołfinansowanych z EFRR

Uchwała Nr VII/28/07 z dnia 6 czerwca 2007 roku

Ikona statystyk

W sprawie : uzupełnienia składu osobowego komisji Rady Gminy

Uchwała Nr VII/29/07 z dnia 6 czerwca 2007 roku

Ikona statystyk

w sprawie: zmian budżetu gminy na 2007 rok


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-06-16 11:45:01, zmian dokonał(a): ug

WCAG 2.0 (Level AA)