Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Secemin

Ikona statystyk

Uchwała Nr XII/56/08 z dnia 26 luty 2008 roku

Ikona statystyk
W sprawie uchwalenia na 2008 r. regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków : motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

Uchwała Nr XII/57/08 z dnia 26 luty 2008 roku

Ikona statystyk
W sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek zorganizowanych w przedszkolach i szkołach Gminy Secemin

Uchwała Nr XII/58/08 z dnia 26 luty 2008 roku

Ikona statystyk
W sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz zatwierdzenia wartości jednego punktu w złotych dla pracowników samorządowych zatrudnionych w Gminnym Zespole Ekonomiczno- Administracyjnym Szkol w Seceminie

Uchwała Nr XII/59/08 z dnia 26 luty 2008 roku

Ikona statystyk
W sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz zatwierdzenia wartości jednego punktu w złotych dla pracowników samorządowych nie będących nauczycielami zatrudnionych w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Żelisławicach

Uchwała Nr XII/60/08 z dnia 26 luty 2008 roku

Ikona statystyk
W sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz zatwierdzenia wartości jednego punktu w złotych dla pracowników samorządowych nie będących nauczycielami zatrudnionych w Szkole Podstawowej w Seceminie

Uchwała Nr XII/61/08 z dnia 26 luty 2008 roku

Ikona statystyk
W sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz zatwierdzenia wartości jednego punktu w złotych dla pracowników samorządowych nie będących nauczycielami zatrudnionych w Gimnazjum w Seceminie

Uchwała Nr XII/62/08 z dnia 26 luty 2008 roku

Ikona statystyk
W sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz zatwierdzenia wartości jednego punktu w złotych dla pracowników samorządowych nie będących nauczycielami zatrudnionych w Szkole Podstawowej w Woli Czaryskiej

Uchwała Nr XII/63/08 z dnia 26 luty 2008 roku

Ikona statystyk
W sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz zatwierdzenia wartości jednego punktu w złotych dla pracowników samorządowych nie będących nauczycielami zatrudnionych w Szkole Podstawowej w Psarach i Filii w Kuczkowie

Uchwała Nr XII/64/08 z dnia 26 luty 2008 roku

Ikona statystyk
W sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz zatwierdzenia wartości jednego punktu w złotych dla pracowników samorządowych nie będących nauczycielami zatrudnionych w Publicznym Przedszkolu w Seceminie

Uchwała Nr XII/65/08 z dnia 26 luty 2008 roku

Ikona statystyk
w sprawie: wprowadzenia zmiany w uchwale N r V/18/07 Rady Gminy Secemin z dnia 28 marca 2007 roku w sprawie: poboru w drodze inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia prowizyjnego

Uchwała Nr XII/66/08 z dnia 26 luty 2008 roku

Ikona statystyk
W sprawie : zmiany w składzie osobowym Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Seceminie

Uchwała Nr XII/67/08 z dnia 26 luty 2008 roku

Ikona statystyk
w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy Secemin

Uchwała Nr XIII/69/08 z dnia 26 marca 2008 roku

Ikona statystyk
W sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz zatwierdzenia wartości jednego punktu w złotych dla pracowników samorządowych zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Seceminie

Uchwała Nr XIII/71/08 z dnia 26 marca 2008 roku

Ikona statystyk
w sprawie udzielenia pomocy finansowej

Uchwała Nr XIII/72/08 z dnia 26 marca 2008 roku

Ikona statystyk
W sprawie budowy pomnika w miejscowości Secemin

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-06-16 11:45:01, zmian dokonał(a): ug

WCAG 2.0 (Level AA)