Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Secemin

Ikona statystyk

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ

Ikona statystyk

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Secemin.

Nowe wzory sprawozdań

Ikona statystyk

Sprawozdanie podmiotu odbierającego  odpady  2018 r.

Sprawozdanie podmiotu zbierającego odpady - 2018 r.

Sprawozdanie prowadzącego PSZOK 2018 r

Zaświadczenie o zmianie wpisu do rejestru działalności regulowanej

Ikona statystyk
dotyczy: zmiany  wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości dla firmy "FART BIS" Sp. z o.o.

Zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej

Ikona statystyk
dotyczy: zmiany  wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości dla firmy Zakład Oczyszczania Miasta Zbigniew Strach

Zaświadczenie o zmianie wpisu do rejestru działalności regulowanej

Ikona statystyk
dotyczy: zmiany  wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości dla firmy EKOM Maciejczyk Spółka Jawna

Zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej

Ikona statystyk
dotyczy wykreślenia z działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnychod właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Secemin wpisu, SITA POŁUDNIE Sp. z o.o.

Decyzja o wykreślenie z wpisu do rejestru działalności regulowanej

Ikona statystyk
wniosek o wykreślenie z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Secemin

Zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej

Ikona statystyk

dotyczy: rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości dokonano w dniu 16.04.2014 r. pod numerem 13/2014,  Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ,,Mag-Bruk” Magdalena Sienkiewicz

Decyzja o wykreślenie z wpisu do rejestru działalności regulowanej

Ikona statystyk
dotyczy wykreślenia z działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnychod właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Secemin wpisu, PrzedsiębiorstwaWywozu Nieczystości Stałych "Almax" Sp. z o. o

Decyzja o wykreślenie z wpisu do rejestru działalności regulowanej

Ikona statystyk
dotyczy: wykreślenia wpisu firmy "Professional" S. C. Wiesław Strach i Elżbieta Strach, ul. Bór 169, 42-202 Częstochowa dokonanego w dniu 22.03.2012 r. pod numerem 1/2012.

Decyzja o wykreślenie z wpisu do rejestru działalności regulowanej

Ikona statystyk
dotyczy: wykreślenia wpisu Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Spółka z 0.0., ul. Nowohucka 1, 31-580 Kraków, dokonanego w dniu 28.06.2012 r. pod numerem 7/2012.

Zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej

Ikona statystyk
dotyczy: zmiany  wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości dla firmy Usługi Transportowe Leszek Król

Zaświadczenie o zmianie wpisu do rejestru działalności regulowanej

Ikona statystyk
dotyczy: zmiany  wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości dla firmy P.P.H.U. ,,TAMAX”  Tadeusz Cieślak

Zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej

Ikona statystyk
dotyczy: wydanie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości dla firmy Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o. o. Kraków

Zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej

Ikona statystyk
dotyczy: zmiany wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości dla firmy  P.H.U. PAVER Karol Sienkiewicz

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-06-16 11:45:01, zmian dokonał(a): ug

WCAG 2.0 (Level AA)