Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Secemin

Ikona statystyk

Ogłoszenie w sprawie ścięcia drzew

Ikona statystyk

OGŁOSZENIE
- wniosek z dnia 15.04.2021 r. dotyczący usunięcia drzew rosnących na terenie działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 491/14, obręb Secemin.
- do usunięcia 3 szt. drzew z gatunku jesion pensylwański.
- przewidywany termin usunięcia drzew do 31.12.2021 r.

OGŁOSZENIE
- wniosek z dnia 11.12.2020 r. dotyczący usunięcia drzew rosnących na terenie działek oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr 447/5, nr 494/6, nr 463/1, 446/1, nr 446/5, nr 446/6, nr 494/5, nr 494/6, nr 494/1, nr 2.448/1, nr 448/3, nr 447/5, nr 452/3, nr 453/1, nr 453/7, nr 447/1, nr 495/1, nr 420/11, nr 2.446/6, nr 445/1, nr 444/1 obręb 0020 Żelisławiczki.
- do usunięcia drzewa i krzewy z gatunku klon, jabłoń, sosna, brzoza, śliwa, wierzba, morwa, jesion, róża, głóg, szakłak.
- przewidywany termin usunięcia drzew do 31.03.2023 r.

OGŁOSZENIE
- wniosek z dnia 19.10.2020 r. dotyczący usunięcia drzew rosnących na terenie działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 76, obręb Żelisławiczki.
- do usunięcia 4 szt. drzew z gatunku klon pospolity.
- przewidywany termin usunięcia drzew do 31.12.2021 r.

OGŁOSZENIE – BIP
- wniosek z dnia 30.11.2020 r. dotyczący usunięcia drzewa rosnącego na terenie działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 76, obręb Żelisławiczki.
- do usunięcia 1 szt. drzewa z gatunku topola osika.
- przewidywany termin usunięcia drzew do 31.12.2021 r.

OGŁOSZENIE – BIP
- wniosek z dnia 21.05.2020 r. dotyczący usunięcia drzew rosnących na terenie działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 2819/5, obręb Secemin.
- do usunięcia 3 szt. drzew z gatunku lipa szerokolistna.
- przewidywany termin usunięcia drzew do 31.12.2020 r.

OGŁOSZENIE – BIP
- wniosek z dnia 15.01.2020 r. dotyczący usunięcia drzew rosnących na terenie działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 336, obręb Psary Wieś.
- do usunięcia 3 szt. drzew z gatunku świerk.
- przewidywany termin usunięcia drzew do 31.12.2020 r.

OGŁOSZENIE – BIP
- wniosek z dnia 09.01.2020 r. dotyczący usunięcia drzew rosnących na terenie działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 373/2, obręb Wola Wolica
- do usunięcia 11 szt. drzew.
- przewidywany termin usunięcia drzew do 31.12.2020 r.

OGŁOSZENIE – BIP
- wniosek z dnia 18.10.2019 r. dotyczący usunięcia drzew rosnących na terenie działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 286/2, obręb Wola Czaryska
- do usunięcia 2 szt. drzew z gatunku jesion wyniosły.
- przewidywany termin usunięcia drzew do 31.03.2021 r
.

OGŁOSZENIE – BIP
- wniosek z dnia 19.08.2019 r. dotyczący usunięcia drzew rosnących na terenie działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 1.4/2 obręb Psary Kolonia, 1.4/5 obręb Psary Kolonia, 2107 obręb Secemin, 473/3 obręb Secemin, 168 obręb Wałkonowy Dolne.
- do usunięcia 106 sztuk drzew.
- przewidywany termin usunięcia drzew do 31.12.2020 r.

OGŁOSZENIE – BIP
- wniosek z dnia 18.07.2019 r. dotyczący usunięcia drzew rosnących na terenie działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 701, obręb Czaryż.
- do usunięcia 4 sztuki drzew z gatunku jesion pospolity.
- przewidywany termin usunięcia drzew do 31.12.2020 r.

OGŁOSZENIE – BIP
- wniosek z dnia 17.05. 2019 r. dotyczący usunięcia drzew rosnących na terenie działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 459, obręb Psary Kolonia.
- do usunięcia 4 sztuki drzew, w tym 2 szt. z gatunku brzoza brodawkowata, 2 szt. z gatunku topola balsamiczna.
- przewidywany termin usunięcia drzew do 31.03.2021 r.

OGŁOSZENIE – BIP
- wniosek z dnia 21.03. 2018 r. dot. usuniecie drzew rosnących na terenie działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 88 obręb Wałkonowy Górne, nr 76/2 Wałkonowy Dolne, nr 1.71 obręb Kuczków.
- do usunięcia 13 sztuk drzew
- w tym: gatunku 1 szt.dąb szypułkowy, 4szt.brzoza brodawkowata, 2 szt.sosna zwyczajna, 1.szt.klon zwyczajny, 3szt.wierzby kruchej, 1 sztuka wiąz szypułkowy, 1 szt. topola mieszaniec
- przewidywany termin usunięcia drzew do 31.03.2020 r.

Ogłoszenie- bip

- wniosek z dnia 29.09.2017 roku o usuniecie drzew z terenu nieruchomości Parafii Psary,

- działka nr 336, obręb Psary Wieś,

- do usunięcia 2 sztuki drzew gatunku lipa drobnolistna,

- przewidywany termin usunięcia drzew do końca grudnia 2017 roku.

Ogłoszenie –bip

- wniosek z dnia 26.09.2017 roku o usunięcie drzewa z terenu nieruchomości pasa drogowego dróg wojewódzkich nr 786 i 795,

- działka  nr 168  obręb Wałkonowy Dolne, działki nr 440/1, 441/1 wszystkie obręb Żelisławiczki, działki nr 459 i 909 wszystkie obręb Psary Kolonia,

- do usunięcia 2 sztuki drzewa gatunku klon zwyczajny, 1 sztuka drzewa gatunku jarząb pospolity, 2 sztuki drzew gatunku topola pospolita i 13 sztuk drzew gatunku jesion wyniosły,

- przewidywany termin usunięcia drzew do końca marca 2019 roku.

Ogłoszenie –bip

- wniosek z dnia 28.03. 2017 roku dotyczacy usuniecia drzew i krzewów z terenu nieruchomości PKP.

- położonych w miejscowości Secemin (obręb nr 13), Wałkonowy Dolne (obręb nr 14) i Żelisławiczki (obręb nr 20).

- dotyczy usunięcia 429 szt. drzew i 1890 m2 krzewu (w tym: 82 szt. brzozy brodawkowatej, 48 szt. dąb szypułkowy, 54 szt. sosny pospolitej, 30 szt. olszy szarej, 154 szt. wierzby szarej, 54 szt. wiąz pospolity i 7 szt. jarząb pospolity).

- przewidywany termin usunięcia drzew i krzewów do końca lutego 2018 roku.

Ogłoszenie –bip

- wniosek z dnia 19.12.2016 roku o usunięcie drzewa z terenu nieruchomości,

- działka nr 1225 obręb Secemin,

- do usunięcia 1 sztuka drzewa gatunku modrzew europejski,  1 sztuka  drzewa gatunku świerk pospolity,

- przewidywany termin usunięcia drzew  do końca marca  2017 roku.

Ogłoszenie- bip

- wniosek z dnia 16.12.2016 roku o usunięcia drzewa z terenu nieruchomości,

-  działka nr 1203 obręb Secemin,

-  do usunięcia 1 sztuka drzewa gatunku kasztanowiec zwyczajny,

-  przewidywany termin usunięcia drzewa  do końca marca 2017 roku.

Ogłoszenie –bip

- wniosek z dnia  12.12.2016 roku o usunięcie drzew z terenu nieruchomości,

-  działka nr  870/2  obręb Brzozowa,

- do usunięcia 10 sztuk drzew gatunku olcha szara,

- przewidywany  termin usunięcia drzew do końca lutego 2017 roku,.

Ogłoszenie- bip

- wniosek  z dnia 05.12.2016 roku o usuniecie drzew z  terenu nieruchomości

- działka nr 20 obręb Żelisławice-0siny

- do usunięcia 15 sztuk drzew gatunku sosna zwyczajna, 5 sztuk drzew gatunku brzoza brodawkowata,

- przewidywany termin usunięcia drzew do końca lutego 2017 roku.

Ogłoszenie –bip

- wniosek z dnia 25.11.2016 roku o usunięcie drzew z terenu nieruchomości,

- działka nr 664 obręb Czaryż,

- do usunięcia 1 sztuka drzewa gatunku jesion wyniosły,

- przewidywany termin usunięcia drzew luty 2017 rok.

Ogłoszenie –bip

- wniosek z dnia 23.11.2016 roku o usunięcie drzew z terenu nieruchomości,

- działka nr 3.132 obręb Kuczków,

- do usunięcia 3 sztuki drzew gatunku świerk pospolity i 2 sztuki drzew gatunku sosna zwyczajna,

- przewidywany termin usunięcia drzew luty 2017 rok.

Ogłoszenie – bip

- wniosek z dnia 22.11.2016 roku o usunięcie drzew z terenu nieruchomości,

- działka nr 450/3  obręb Secemin,

- do usunięcia 1 sztuka drzewa gatunku świerk pospolity,

- przewidywany termin usunięcia drzewa luty 2017 roku.

Ogłoszenie – bip

- wniosek z dnia 22.11.2016 roku o usunięcie drzew z terenu nieruchomości,

- działka nr 1042 i 1268 obręb Bichniów,

- do usunięcia 5 sztuk drzew gatunku sosna pospolita, 10 sztuk drzew gatunku brzoza brodawkowata i 7 sztuk drzew gatunku topola osika,

- przewidywany termin usunięcia drzew luty 2017 rok.

Ogłoszenie – bip

- wniosek z dnia 31.10.2016 roku o usunięcie drzew i krzewów  terenu nieruchomości parafii,

- działka nr 1014 obręb Bichniów,

- do usunięcia 14 sztuk drzew gatunku lipa drobnolistna i 30m² leszczyny pospolitej,

-  przewidywany termin usunięcia drzew i krzewów luty 2017 r.

Ogłoszenie – bip

- wniosek z  31.10.2016 r. o usunięcie drzew z terenu nieruchomości,

- dz.nr 495 obręb  Celiny,

- do usunięcia 160 sztuk drzew gatunku sosna zwyczajna,

- przewidywany termin usunięcia drzew do końca grudnia 2019 roku.

Ogłoszenie – bip

- wniosek z 18.10.2016 r. o usunięcie drzew z terenu nieruchomości,

- dz. nr 512 obręb Secemin,

- do usunięcia 1 szt. topoli , 2 szt. cis pospolity,

- przewidywany termin usunięcia drzew do końca lutego 2017 r.

Ogłoszenie- bip

- wniosek z 17.10. 2016 r. o usunięcie drzew z terenu nieruchomości,

- dz. nr 474 obręb Secemin,

- do usunięcia 4 szt. drzew gatunku jesion,

- przewidywany termin  usunięcia drzew do końca lutego 2017 r.

0gloszenie- bip

- wniosek z 13.10.2016 r o usuniecie drzew z terenu nieruchomości,

- dz. nr 610 obręb Krzepin,

- do usunięcia 1 szt. drzewa gatunku robinia akacjowa,

- przewidywany termin usunięcia drzewa do końca lutego 2017 r.

Ogłoszenie- bip

- wniosek z 12.10.2016 r. u usunięcie drzew z terenu nieruchomości,

- dz. nr 73/27  obręb Brzozowa-Gabrielów,

- do usunięcia 18 szt. brzozy, 6 szt. dębu, 8 szt. sosny, 6 szt. topoli,

- przewidywany termin usunięcia drzew do końca lutego 2017 roku.

Ogłoszenie- bip

- wniosek z 12.10 2016 r. dot. usuniecie drzew z terenu nieruchomości,

- dz. nr 1710/9, 1678/3 obręb Secemin,

- do usunięcia 1 szt. brzozy, 12 szt. sosny, 12 szt. topoli osika,

- przewidywany termin usunięcia drzew do końca lutego 2017 r.

Ogłoszenie –bip

- wniosek z 11.10. 2016 r. dot. usunięcie drzew z terenu nieruchomości,

- dz. nr 2889 obręb Secemin,

- do usunięcia 1 szt. drzewa gatunek świerk,

- przewidywany termin usunięcia drzewa do końca 2016 r.

Ogłoszenie –bip

- wniosek z dnia 29.09.2016r. dot. usunięcia drzew z terenu nieruchomości,

- dz. Nr 3.65/1 obręb Kuczków,

- do usunięcia 15 szt. topoli,

- przewidywany termin usunięcia drzew do końca października 2016 r.

Ogłoszenie-bip

- wniosek  z 19.09.2016r.dot.usuniecia drzew z terenu nieruchomości,

-dz. nr 207,420, 171, 171/1, 197 obręb Secemin, Wola Czaryska, Krzepice,

- do usunięcia 3 szt. wierzby, 126 szt. sosna, 77 szt. brzozy, 3 szt. topoli,1 szt. dąb,3 szt. świerk,

3 szt. modrzew,

- przewidywany termin usunięcia drzew od 09.2016 do 12.2019  r.

Ogłoszenie- bip

- wniosek z 19.09.2016r. dot. usunięcia drzew z terenu nieruchomości,

- dz.nr 201, 205 obręb Wola Czaryska,

- do usunięcia 99 szt. świerk, 35 szt. sosny i 1 szt. brzoza,

- przewidywany termin usunięcia drzew od 09.2016 do 12.2019 r.

Ogłoszenie-bip

- wniosek z  07.09.2016 r. o usunięcie drzewa z terenu nieruchomości,

- dz. nr 374 obręb Wałkonowy Dolne,

- do usunięcia  1 szt. drzewa gatunku jesion wyniosły,

- przewidywany termin usunięcia drzewa  do końca lutego 2017 r.

 

 

 

 

 

 

 

-OGŁOSZENIE-BIP

- wniosek z dnia 19.02.2015r. o usunięcie drzew z terenu nieruchomości,

- działka nr 1743/2 położona w miejscowości Brzozowa,

- do usunięcia 1 szt. drzewa gatunek dąb,

- przewidywany termin usunięcia drzewa marzec 2015r.

-OGŁOSZENIE-BIP

- wniosek z dnia 19.02.2015r. o usuniecie drzew z terenu nieruchomości,

- działka nr 399/1 położona w miejscowości  Psary  Wieś,

- do usunięcia 2 szt. drzew gatunek dąb, 2 szt. drzew gatunek jesion 1 szt. drzewa gatunek kasztan,

- przewidywany termin usunięcia drzew do końca grudnia 2015r.

OGŁOSZENIE-BIP

- wniosek z dnia 19.02.2015r. o usunięcie drzew z terenu nieruchomości,

- działka nr 876 położona w miejscowości Krzepin,

- do usunięcia 12 szt. drzew gatunek osika, 15 szt. drzew gatunek brzoza, 10 szt. drzew gatunek olcha,

- przewidywany termin usunięcia drzew marzec 2015r,

OGŁOSZENIE-BIP

- wniosek z dnia 19.02.2015r. o usunięcie drzew z terenu nieruchomości,

- działki r 200, 201/1, 201/2 położone w miejscowości Krzepin,

- do usunięcia 6 szt. drzew gatunek grab,

- przewidywany termin usunięcia drzew do końca 2015r

- OGŁOSZENIE-BIP

- wniosek z dnia 18.02.2015r. o usuniecie drzew z terenu nieruchomości,

- działka nr 3.7 położona w miejscowości Kuczków,

- do usunięcia 3 szt. drzew gatunek lipa,

- przewidywany termin usunięcia drzew marzec 2015r.

OGŁOSZENIE-BIP

- wniosek z dnia 17.02.2015r. o usunięcie drzew z terenu nieruchomości,

- działka nr 505/1 położona w miejscowości Secemin,

- do usunięcia 1 szt. drzewa gatunek kasztanowiec,

- przewidywany termin usunięcia drzewa  kwiecień 2015r.

OGŁOSZENIE-BIP

- wniosek z dnia 15.01.2015r. o usunięcie drzew z terenu nieruchomości,

- działka nr 1761 położona  miejscowości Brzozowa ,

- do usunięcia 15 szt. drzew gatunek brzoza, 5 szt. drzew gatunek osika,

- przewidywany termin usunięcia drzew  marzec 2015r.

OGŁOSZENIE-BIP

- wniosek  z dnia 14.01.2015r. o usunięcie drzew z terenu nieruchomości,

- działka nr 1067 położona w miejscowości  Secemin,

- do usunięcia 4 szt. drzew gatunek jesion,

- przewidywany termin usunięcia drzew luty 2015r.

OGŁOSZENIE-BIP

- wniosek z dnia 14.01.2015r. o usunięcie drzew z terenu nieruchomości,

- działka nr 804 położona w miejscowości Brzozowa,

- do usunięcia 69 szt. drzew gatunek brzoza, 24 szt. drzew gatunek osika, 14 szt. drzew gatunek sosna,

- przewidywany termin usunięcia drzew listopad 2015r.

OGŁOSZENIE-BIP

- wniosek z dnia 14.01.2015r. o usunięcie drzewa z terenu nieruchomości,

- działka nr 404  położona w miejscowości Wałkonowy Dolne,

- do usunięcia 1 szt. drzewa gatunek kasztan,

- przewidywany termin usunięcia drzewa marzec 2015r.

 

- OGŁOSZENIE-BIP

- wniosek z dnia 13.02.2015r. om usuniecie drzew z terenu nieruchomości,

- działka nr 2.592 położona w miejscowości Psary Kolonia,

- do usunięcia 1 szt. drzewa gatunek świerk,

- przewidywany termin usunięcia drzewa marzec 2015r.

OGŁOSZENIE-BIP

- wniosek z dnia 13.01.2015r. o usunięcie drzew z terenu nieruchomości,

- działka nr 101 położna w miejscowości Bichniów,

- do usunięcia 40 szt. drzew gatunek brzoza,

- przewidywany termin usunięcia drzew marzec 2015r.

OGŁOSZENIE-BIP

- wniosek  z dnia 10.02.2015r. o usunięcie drzew z terenu nieruchomości,

- działka nr 193/5 położona w miejscowości Krzepin,

- do usunięcia 2 szt. drzew gatunek grab i 4 szt. drzew gatunek  kolon,

- przewidywany termin usunięcia  drzew marzec 2015r.

OGŁOSZENIE-BIP

-wniosek z dnia 09.02.2015r. o usunięcie drzew z teren u nieruchomości,

- działka nr 1275/2 położona w miejscowości Secemin,

- do usunięcia 7 szt. drzew gatunek wierzba i 5 szt. drzew gatunek topola,

- przewidywany termin usunięcia drzew marzec 2015r.

OGłOSZENIE-BIP

- wniosek z dnia 08.01.2015r. o usunięcie drzew z terenu nieruchomości,

- działka nr 196  położona w miejscowości  Krzepin,

- do usunięcia 1 szt. drzewa gatunek  topola, 2 szt. drzew gatunek jesion,

- przewidywany termin usunięcia drzew marzec 2015r.

OGŁOSZENIE-BIP

- wniosek z dnia 29.12.2014 r. o usunięcie drzew z terenu nieruchomości Czaryż,

-działka nr 634 położone w miejscowości Czaryż,

- do usunięcia  2 szt. drzew gatunek topola, 2 szt. drzew gatunek  jesion i 2 szt. drzew gatunek wierzba ,

- przewidywany termin usunięcia  drzew marzec 2015r.

OGŁOSZENIE-BIP

- wniosek z dnia 31.12.2014r. o usunięcie drzew z terenu nieruchomości,

- działka nr 191 położona w miejscowości  Wałkonowy Dolne-Ropocice,

- do usunięcia 1 szt. drzewa gatunek topola, 2 szt. drzewa gatunek jesion, 2 szt. drzewa gatunek klon,  3 szt. drzewa gatunek lipa, 19 szt. drzew gatunek brzoza,

- przewidywany termin usunięcia drzew styczeń marzec 2015r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE-BIP

- wniosek z dnia 22.04.2014r. o usunięcie drzew z terenu nieruchomości,

- działka nr 139/1 położona w miejscowości Secemin,

- do usunięcia 20 szt. drzew gatunek  topola  5 szt. drzew gatunek brzoza,

- przewidywany termin usunięcia drzew grudzień  2014 r.

OGŁOSZENIE-BIP

- wniosek z dnia 17.04.2014 r. o usunięcie drzew z terenu nieruchomości PKP,

- działki nr 538/1, 539/1, 518/1, 517/7, 517/6, 520/1, 150/1, 149/30, 149/27, 149/24, 149/21, 149/18, 149/15, 149/12, 149/9, 148/1, 538/1, 539/1, 518/1, 517/7, 517/6, 520/1, 150/1, 149/30, 149/27, 149/24, 149/21, 149/18, 149/15, 149/12, 149/9, 148/1 miejscowość  Wola-Wolica, 15/2, 1289/1 miejscowość Żelisławice, 853, 854, 173 miejscowość Wałkonowy Dolne, 2142, 2139, 2136, 2133, 2130, 1709/6, 1709/32, 5.1708/8  miejscowość Secemin, 444/1, 444/4, 445/13, 445/3 miejscowość Krzepice,

- do usunięcia 73 szt. sosny, 18 szt. osiki i 12 szt. olchy,

- przewidywany termin usunięcia drzew do 31.12.2014 r.

OGŁOSZENIE-BIP

- wniosek z dnia 16.04.2014r. o usunięcie drzew z terenu nieruchomości,

- działka nr 1180 położona w miejscowości Marchocice,

- do usunięcia 4 szt. drzew gatunek  olcha  1 szt. drzewa gatunek brzoza, 1 szt drzewa gatunek sosna,

- przewidywany termin usunięcia drzew maj  2014 r.

OGŁOSZENIE-BIP

- wniosek z dnia 16.04.2014 r o usunięcie drze z terenu  nieruchomości,

- działki  nr 1064 i 1490 położone w miejscowości Marchocice,

- do usunięcia 20 szt. olchy 13 szt. jesionu 1 szt. brzozy i 1 szt. lipy,

- przewidywany termin usunięcia drzew maj 2014 r.

OGŁOSZENIE-BIP

- wniosek z dnia 09.04.2014r. o usunięcie drzew z terenu nieruchomości,

- działka nr 1121 położona w miejscowości Bichniów,

- do usunięcia 8 szt. drzew gatunek  osika i 1 sztuka drzewa gatunek dąb,

- przewidywany termin usunięcia drzew kwiecień 2014r.

OGŁOSZENIE-BIP

- wniosek z dnia 31.03.2014r. o usunięcie krzewów z terenu nieruchomości,

- działka nr 477 położona w miejscowości Psary Wieś,

- do usunięcia  4000m² czeremchy i 5000m² kruszyny,

- przewidywany termin usunięcia krzewów kwiecień 2014r.

OGŁOSZENIE-BIP

- wniosek z dnia 28.03.2014r.o usunięcie drzew z terenu nieruchomości,

- działka nr 1123 położona w miejscowości  Brzozowa,

- do usunięcia 1 sztuki drzewa gatunek dąb,

- przewidywany termin usunięcia drzew kwiecień 2014r.

OGŁOSZENIE-BIP

- wniosek z dnia 26.03.2014r. o usunięcie drzew z terenu nieruchomości,

- działka nr 180 położona w miejscowości Wałkonowy Dolne,

- do usunięcia 3 szt. drzew gatunek wierzba i 6 sztuk drzew gatunek olcha

- przewidywany termin usunięcia drzewa kwiecień 2014r.

OGŁOSZENIE-BIP

- wniosek z dnia 25.03.2014r.o usunięcie drzew z terenu nieruchomości,

- działka nr 1052/1 położona w miejscowości  Secemin,

- do usunięcia 5 sztuk drzew gatunek tuja i 1szt.drzewa gatunek świerk,

- przewidywany termin usunięcia drzew kwiecień 2014r.

OGŁOSZENIE-BIP

- wniosek z dnia 24.03.2014r. o usunięcie drzew z terenu nieruchomości,

- działka nr 206 położona w miejscowości Kluczyce,

- do usunięcia 1 szt. drzewa gatunek dąb,

- przewidywany termin usunięcia drzewa kwiecień 2014r.

OGŁOSZENIE-BIP

- wniosek z dnia 21.03.2014r.o usunięcie drzew z terenu nieruchomości,

- działka nr 609 położona w miejscowości Wola Kuczkowska,

- do usunięcia 1 sztuka jesionu,

- przewidywany termin usunięcia drzew kwiecień 2014r.

OGŁOSZENIE-BIP

- wniosek z dnia  20.03.2014r. o usuniecie drzew z terenu nieruchomości,

- działka nr 142 i 143 położone w miejscowości Krzepin,

- do usunięcia 20 sztuk brzozy i 40 sztuk osiki,

- przewidywany termin usunięcia drzew kwiecień 2014r.

OGŁOSZENIE-BIP

- wniosek z dnia 20.03.2014r. o usunięcie drzew z terenu nieruchomości,

- działka nr 1006 położona w miejscowości Secemin,

- do usunięcia 2 szt. drzew gatunek tuja,

- przewidywany termin usunięcia drzew kwiecień 2014r.

OGŁOSZENIE-BIP

- wniosek z dnia 13.03.2014r. o usunięcie drzew z terenu nieruchomości,

- działka nr 127 położona w miejscowości Wałkonowy Dolne-Ropocice,

- do usunięcia 1 szt. wiązu i 2 sztuki modrzewia,

- przewidywany termin usunięcia drzew kwiecień 2014r.

OGŁOSZENIE-BIP

- wniosek z dnia 13.03.2014r.o usunięcie drzew z terenu nieruchomości,

- działka nr 811 położona w miejscowości Wałkonowy Dolne,

- do usunięcia 20 sztuk sosny,

- przewidywany termin usunięcia drzew kwiecień 2014r.

OGŁOSZENIE-BIP

- wniosek z dnia  12.03.2014r. o usuniecie drzew z ternu nieruchomości,

- działka nr 128 położona w miejscowości Wałkonowy Dolne-Ropocice,

- do usunięcia 1 sztuk wiązu,

- przewidywany termin usunięcia drzew kwiecień 2014r.

OGŁOSZENIE-BIP

- wniosek z dnia  07.03.2014r. o usuniecie drzew z ternu nieruchomości,

- działka nr 579/2 położona w miejscowości Bichniów,

- do usunięcia 5 sztuk sosny ,

- przewidywany termin usunięcia drzew kwiecień 2014r.

OGŁOSZENIE-BIP

- wniosek z dnia 06.03.2014r. o usunięcie drzew z terenu nieruchomości,

- działka nr 1066 położona w miejscowości Marchocice,

- do usunięcia 1 sztuki kasztana,

- przewidywany termin usunięcia drzew kwiecień 2014r.

OGŁOSZENIE-BIP

- wniosek z dnia 05.03.2014r. o usunięcie drzew z terenu nieruchomości,

- działka nr 1238 położona w miejscowości  Secemin,

- do usunięcia 5 sztuki brzozy, 3 sztuki grabu i 2 sztuki modrzewia,

- przewidywany termin  usunięcia drzew kwiecień  2014r.

OGŁOSZENIE-BIP

- wniosek z dnia 03.03.2014r. o usunięcie drzew z terenu nieruchomości,

- działka nr 1124 położona w miejscowości Bichniów,

- do usunięcia 2 sztuki brzozy,

- przewidywany termin usunięcia drzew kwiecień 2014r.

OGŁOSZENIE-BIP

- wniosek z dnia  03.03.2014r. o usuniecie drzew z ternu nieruchomości,

- działki nr 1670/1, 1670/2, 1670/3, 1670/4, 1670/5, 1670/6, 1670/7, 1670/8, położone w miejscowości Secemin,

- do usunięcia 35 sztuk lipy i 6 sztuk  topoli,

- przewidywany termin usunięcia drzew kwiecień 2014r.

OGŁOSZENIE –BIP

- wniosek z dnia 27.02.2014r. o usunięcie drzew z terenu nieruchomości,

- działka nr 169 położona w miejscowości Celiny,

- do usunięcia 6 sztuk akacji,

- przewidywany termin usunięcia drzew kwiecień 2014r.

OGŁOSZENIE-BIP

- wniosek z dnia 27.02.2014r. o usuniecie drzew z terenu nieruchomości,

- działka nr 1004 położona w miejscowości Marchocice,

- do usunięcia 1 szt. olchy, 1 szt. buk, 1 szt. brzozy,

- przewidywany termin usunięcia drzew marzec 2014r.

OGŁOSZENIE-BIP

- wniosek z dnia 25.02.2014r. o usunięcie drzew z terenu nieruchomości,

- działka nr 973 położona w miejscowości Marchocice,

- do usunięcia 3 sztuki topoli,

- przewidywany termin  usunięcia drzew marzec 2014r.

OGŁOSZENIE-BIP

- wniosek z dnia 24.02.2014r. o usuniecie drzew z terenu nieruchomości,

- działki nr 189, 207 położone w miejscowości Kluczyce,

- do usunięcia 2 sztuki dębu,

- przewidywany termin usunięcia drzew kwiecień 2014r.

OGŁOSZENIE-BIP

- wniosek z dnia 17.02.2014r. o usuniecie drzew z terenu nieruchomości,

- działka nr 990 położona w miejscowości  Marchocice,

- do usunięcia 4 szt drzew gatunek sosna,

 - przewidywany termin usunięcia drzew marzec 2014r.

OGŁOSZENIE-BIP

- wniosek z dnia 11.02.2014r. o usunięcie drzew z terenu nieruchomości,

- działka nr 1781/2 położona w miejscowości  Brzozowa,

- do usunięcia 2 szt. drzew gatunek dąb,

- przewidywany termin usunięcia drzew marzec 2014r.

OGŁOSZENIE-BIP

- wniosek z dnia 11.02.2014r. o usuniecie drzew z terenu nieruchomości,

- działka nr 109 położona w miejscowości  Żelisławiczki,

- do usunięcia 16 szt drzew gatunek osika,

 - przewidywany termin usunięcia drzew marzec 2014r.

OGŁOSZENIE-BIP

- wniosek z dnia 10.02.2014r. o usunięcie drzew z terenu nieruchomości,

- działka nr 1133/2 położona w miejscowości  Secemin,

- do usunięcia 4 szt. drzew gatunek topola,

- przewidywany termin usunięcia drzew marzec 2014r.

OGŁOSZENIE-BIP

- wniosek z dnia 05.02.2014r. o usunięcie drzewa z terenu nieruchomości,

- działka nr 881 położona w miejscowości Brzozowa,

- do usunięcia  1 sztuka drzewa gatunek dąb,

- przewidywany termin usunięcia drzewa marzec 2014r.

OGŁOSZENIE-BIP

- wniosek z dnia 03.02.2014r. o usuniecie drzew z terenu nieruchomości,

- działki nr 696/3, 1805/1 położone w miejscowości Secemin,

- do usunięcia 1 szt sosny, 2 szt. brzozy, 1 szt osiki i 1 szt. olchy,

- przewidywany termin usunięcia drzew luty 2014r.

OGŁOSZENIE-BIP

- wniosek z dnia 28.01.2014r o usunięcie drzew z terenu nieruchomości,

- działki nr 6 , 8, 651, 659, 694, 698 położone w miejscowości Psary Kolonia, Psary Wieś,

- do usunięcia 10 szt. wierzby, 15 szt. osiki, 1500m² krzewu kruszyny i 2000m² krzewu czeremchy,

- przewidywany termin usunięcia drzew i krzewów luty 2014r.

OGŁOSZENIE-BIP

- wniosek z dnia 28.01.2014r. o usuniecie drzew z terenu nieruchomości,

- działka nr 1315 położona w miejscowości Brzozowa,

- do usunięcia 4 szt. drzew gatunek olcha,

- przewidywany termin usunięcia drzew luty 2014r.

OGŁOSZENIE-BIP

- wniosek z dnia 27.01.2014r. o usunięcie drzew z terenu nieruchomości,

- działka nr 593 położona w miejscowości Psary Kolonia,

- do usunięcia 1 szt. drzew gatunek  klon,

- przewidywany termin usunięcia drzew luty 2014r.

OGŁOSZENIE-BIP

- wniosek z dnia 28.01.2014r. o usunięcie drzew z terenu nieruchomości,

- działki nr 1708/9,  5.1708/7 położone w miejscowości  Secemin,

- do usunięcia 10 szt. wierzby, 10 szt. osiki, 1000m² krzewu kruszyny i 1000m² krzewu czeremchy,

- przewidywany termin usunięcia drzew i krzewów luty 2014r.

OGŁOSZENIE-BIP

- wniosek z dnia 22.01.2014r. o usunięcie drzew z terenu nieruchomości,

- działka nr 1707 położone w miejscowości Brzozowa,

- do usunięcia 2 szt. drzew gatunek  olcha,

- przewidywany termin usunięcia drzew luty 2014r.

 

OGŁOSZENIE-BIP

- wniosek z dnia 22.01.2014r. o usunięcie drzew z terenu nieruchomości,

- działka nr 1707 położone w miejscowości Brzozowa,

- do usunięcia 2 szt. drzew gatunek  olcha,

- przewidywany termin usunięcia drzew luty 2014r.

OGŁOSZENIE-BIP

- wniosek z dnia 16.01.2014r. o usunięcie drzew z terenu nieruchomości,

- działka nr 48/1 i 120  położone w miejscowości  Krzepice,

- do usunięcia 20 szt. drzew gatunek brzoza  20 szt. drzewa gatunek sosna i 10 szt. drzew gatunek osika,

- przewidywany termin usunięcia drzew luty 2014r.

OGŁOSZENIE-BIP

- wniosek z dnia 15.01.2014r. o usunięcie drzew z terenu nieruchomości,

- działka nr 470/1, 470/2 położone w miejscowości Secemin,

- do usunięcia 11 szt. drzew gatunek lipa, 6 szt. drzew gatunek kasztan i 1 szt. drzewa gatunek wiąz,

- przewidywany termin usunięcia drzew luty 2014r.

OGŁOSZENIE-BIP

- wniosek z dnia 10.01.2014r. o usunięcie drzew z terenu nieruchomości,

- działka nr 264 położona w miejscowości Zwlecza,

- do usunięcia 4 szt. drzew gatunek olcha i 1 szt. drzewa gatunek wierzba,

- przewidywany termin usunięcia drzew luty 2014r.

OGŁOSZENIE-BIP

- wniosek z dnia 08.01.2014r. o usunięcie drzew z terenu nieruchomości,

- działka nr 376 położona w miejscowości Krzepice,

- do usunięcia 8 szt. drzew gatunek brzoza,

- przewidywany termin usunięcia drzew luty 2014r.

OGŁOSZENIE-BIP

- wniosek z dnia 07.01.2014r. o usunięcie drzew z terenu nieruchomości,

- działka nr 193/5 położona w miejscowości  Krzepin,

- do usunięcia 4 szt. drzew gatunek wierzba,

- przewidywany termin usunięcia drzew luty 2014r.

OGŁOSZENIE-BIP

- wniosek z dnia 07.01.2014r. o usunięcie drzew z terenu nieruchomości,

- działka nr  364 położona w miejscowości Czaryż,

- do usunięcia 4 szt. drzew gatunek świerk i 1 szt. drzewa gatunek modrzew,

- przewidywany termin usunięcia drzew styczeń 2014r.

OGłOSZENIE-BIP

- wniosek z dnia 03.01.2014r. o usunięcie drzew z terenu nieruchomości,

- działka nr 89 położona w miejscowości Krzepice,

- do usunięcia 2 szt. drzew gatunek jesion,

- przewidywany termin usunięcia drzew luty 2014r.

 

Podmiot udostępniający:
Urząd Gminy Secemin
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
ug
Data wytworzenia:
2010-12-01
Data publikacji:
2010-12-01
Data ostatniej zmiany:
2021-05-11

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-06-16 11:45:01, zmian dokonał(a): ug

WCAG 2.0 (Level AA)