Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Secemin

Ikona statystyk

Uchwała Nr XXI/113/12 z dnia 16 listopada 2012

Ikona statystyk

W sprawie zmian budżetu gminy Secemin na 2012r.

Uchwała Nr XXIII/140/12 z dnia 28 grudnia 2012 roku

Ikona statystyk
w sprawie ustalenia zasad na jakich przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej przysługiwała będzie dieta.

Uchwała Nr XXIII/139/12 z dnia 28 grudnia 2012 roku

Ikona statystyk
w sprawie ustalenia diet dla radnych

Uchwała Nr XXIII/138/12 z dnia 28 grudnia 2012 roku

Ikona statystyk
 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Secemin

Uchwała Nr XXIII/137/12 z dnia 28 grudnia 2012 roku

Ikona statystyk
w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok

Uchwała Nr XXIII/136/12 z dnia 28 grudnia 2012 roku

Ikona statystyk
 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Secemin położonej w obrębie geodezyjnym Secemin.  

Uchwała Nr XXIII/135/12 z dnia 28 grudnia 2012 roku

Ikona statystyk
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Secemin położonej w obrębie geodezyjnym Krzepin.  

Uchwała Nr XXIII/134/12 z dnia 28 grudnia 2012 roku

Ikona statystyk
 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Secemin położonej w obrębie geodezyjnym Krzepin.  

Uchwała Nr XXIII/133/12 z dnia 28 grudnia 2012 roku

Ikona statystyk
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Secemin położonej w obrębie geodezyjnym Krzepin.    

Uchwała Nr XXIII/132/12 z dnia 28 grudnia 2012 roku

Ikona statystyk
w sprawie przystąpienie do Stowarzyszenia „Związek Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego”

Uchwała Nr XXIII/131/12 z dnia 28 grudnia 2012 roku

Ikona statystyk
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2013.

Uchwała Nr XXIII/130/12 z dnia 28 grudnia 2012 roku

Ikona statystyk
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Secemin na 2013 rok

Uchwała Nr XXIII/129/12 z dnia 28 grudnia 2012 roku

Ikona statystyk

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2013 - 2019

Uchwała Nr XXII/128/12 z dnia 14 grudnia 2012 roku

Ikona statystyk
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała Nr XXII/127/12 z dnia 14 grudnia 2012 roku

Ikona statystyk
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej.

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-06-16 11:45:01, zmian dokonał(a): ug

WCAG 2.0 (Level AA)