Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Secemin

Ikona statystyk

Zarządzenie Wójta Nr 57/2011 z dnia 16 listopada 2011 roku

Ikona statystyk

w sprawie wprowadzenia zmiany do Zarządzenia Nr 51/2011  z dnia 07  października  2011 Wójta Gminy Secemin  dot.  powołania  stałej  Komisji  przetargowej  do przeprowadzenia  przetargów  na zbycie  nieruchomości  stanowiącej  wlasność  Gminy Secemin.

Zarządzenie Wójta Nr 56/2011 z dnia 14 listopada 2011 roku

Ikona statystyk

projekt budżetu na rok 2012

Zarządzenie Wójta Nr 55/2011 z dnia 10 listopada 2011 roku

Ikona statystyk

w sprawie nadania Regulaminu Organizacyinego Urzędu Gminy Secemin.

Zarządzenie Wójta Nr 54/2011 z dnia 31 października 2011 roku

Ikona statystyk

w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok

Zarządzenie Wójta Nr 53/2011 z dnia 21 października 2011 roku

Ikona statystyk

w sprawie przeprowadzenia kontroli i wyposażenia ratowniczo-gaśniczego
w jednostkach OSP gminy Secemin.

Zarządzenie Wójta Nr 52/2011 z dnia 21 października 2011 roku

Ikona statystyk

w sprawie przechowywania, wydawanie i ewidencjonowania wydania kluczy od
pomieszczenia w którym przechowywane są dokumenty Stałego Dyżuru.

Zarządzenie Wójta Nr 51/2011 z dnia 7 października 2011 roku

Ikona statystyk

w sprawie wprowadzenia zmiany do Zarządzenia  Nr  6/2011  z dnia 31  stycznia 2011 Wójta Gminy Secemin  dot.  powołania stałej Komisji  przetargowej do przeprowadzenia przetargów na zbycie  nieruchomości  stanowiące własność Gminy Secemin.

Zarządzenie Wójta Nr 50/2011 z dnia 17 października 2011 roku

Ikona statystyk

w  sprawie powołania  komisji  odbioru  pogwarancyjnego  robót  budowlanych  na  zadaniu  pn:
1.  Przebudowa  dróg  gminnych  w miejscowości  Psary  Kolonia,
2.  Przebudowa  drogi gminnej  w miejscowości Wola  Czaryska.

Zarządzenie Wójta Nr 49/2011 z dnia 7 października 2011 roku

Ikona statystyk

w sprawie naliczania odpisu na zakładowy fundusz Swiadczeń  socjalnych dla nauczycieli emerytów po zlikwidowanej Szkole Podstawowej w Woli Czaryskiej.

Zarządzenie Wójta Nr 48/2011 z dnia 7 października 2011 roku

Ikona statystyk

w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok

Zarządzenie Wójta Nr 47/2011 z dnia 19 września 2011 roku

Ikona statystyk

w sprawie powolania Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia  glosowania w wyborach  do Sejmu RP i Senatu  RP  zarządzonych na  dzień  9 października  2011 roku.

Zarządzenie Wójta Nr 46/2011 z dnia 14 września 2011 roku

Ikona statystyk

w sprawie  ustanowienia  koordynatora  gminnego  do obsługi informatycznej  wyborów  do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych  na dzień  9 października  2011.

Zarządzenie Wójta Nr 45/2011 z dnia 14 września 2011 roku

Ikona statystyk

w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok

Zarządzenie Wójta Nr 44/2011 z dnia 14 września 2011 roku

Ikona statystyk

w sprawie wyznaczenia pracownika urzędu gminy do sporządzania aktów  pełnomocnictwa oraz doręczania pakietów  wyborczych do głosowania  w wyborach do Seimu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 9 października 2011

Zarządzenie Wójta Nr 43/2011 z dnia 8 września 2011 roku

Ikona statystyk

w sprawie zmiany siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej  Nr 5 w Woli Czaryskiej.


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-06-16 11:45:01, zmian dokonał(a): ug

WCAG 2.0 (Level AA)