Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Secemin

Ikona statystyk

Zarządzenie Nr 45/2016 Wójta Gminy Secemin z dnia 4 października 2016 r.

Ikona statystyk

w sprawie powołania komisji odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji zadania pn.:

1. Remont drogi gminnej - Nr 375023T Kluczyce do toru km 0+000 - 0+550

2. Remont drogi gminnej - Nr 375022T Kluczyce- Gródek km 0+000 - 1+150

Zarządznie Nr 44/2016 Wójta Gminy Secemin z dnia 30 września 2016 roku

Ikona statystyk

w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok

Zarządznie Nr 42/2016 Wójta Gminy Secemin z dnia 20 września 2016 roku

Ikona statystyk

w sprawie powołania komisji odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji zadania

Zarządznie Nr 41/2016 Wójta Gminy Secemin z dnia 14 września 2016 roku

Ikona statystyk

w sprawie określenia podstawowych parametrów przyjętych do prac nad projektem budżetu Gminy Secemin na 2017 rok

Zarządzenie Nr 40/2016 Wójta Gminy Secemin z dnia 12 września 2016 roku

Ikona statystyk

w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy - Sekretarz Gminy Secemin

Zarządzenie Nr 39/1/2016 Wójta Gminy secemin z dnia 31 sierpnia 2016 r.

Ikona statystyk

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żelisławicach

Zarządzenie Nr 39/2016 Wójta Gminy Secemin z dnia 31 sierpnia 2016 roku

Ikona statystyk

w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok

Zarządzenie Nr 38/2016 Wójta Gminy Secemin z dnia 2 sierpnia 2016 roku

Ikona statystyk

w sprawie ustanowienia Regulaminu, zasad wydatkowania Funduszu Sołeckiego w Gminie Secemin oraz zasad prowadzenia zarządu i gospodarki składnikami mienia komunalnego przekazanego sołectwa do korzystania.

Zarządzenie Nr 37/2016 Wójta Gminy Secemin z dnia 2 sierpnia 2016 roku

Ikona statystyk

w sprawie powołania komisji odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji dróg

Zarządzenie Nr 36/2016 Wójta Gminy Secemin z dnia 29 lipca 2016 roku

Ikona statystyk

w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok

Zarządzenie Nr 35/2016 Wójta Gminy Secemin z dnia 25 lipca 2016 roku

Ikona statystyk

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowanego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr 34/2016 Wójta Gminy Secemin z dnia 18 lipca 2016 roku

Ikona statystyk

w sprawie powołania Komitetu Rewitalizacji Gminy Secemin.

Zarządzenie Nr 33/2016 Wójta Gminy Secemin z dnia 30 czerwca 2016 roku

Ikona statystyk

w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok

Zarządzenie Nr 32/2016 Wójta Gminy Secemin z dnia 30 maja 2016 roku

Ikona statystyk

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu gminy Secemin za 2015 rok

Zarządzenie Nr 31/2016 Wójta Gminy Secemin z dnia 27 maja 2016 roku

Ikona statystyk

w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-06-16 11:45:01, zmian dokonał(a): ug

WCAG 2.0 (Level AA)