Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Secemin

Ikona statystyk

Zarządzenie Nr 28/2021 Wójta Gminy Secemin z dnia 5 maja 2021 r.

Ikona statystyk

w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego za święto przypadające w sobotę w Urzędzie Gminy Secemin

Zarządzenie Nr 27/2021 Wójta Gminy Secemin z dnia 26 kwietnia 2021 r.

Ikona statystyk

w sprawie zmian budżetu gminy Secemin na 2021 rok

Zarządzenie Nr 26/2021 Wójta Gminy Secemin z dnia 19 kwietnia 2021 r.

Ikona statystyk

w sprawie wyboru sołtysa sołectwa Wałkonowy Dolne

Zarządzenie Nr 25/2021 Wójta Gminy Secemin z dnia 7 kwietnia 2021 r.

Ikona statystyk

w sprawie organizacji stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa

Zarządzenie Nr 24/2021 Wójta Gminy Secemin z dnia 31 marca 2021 r.

Ikona statystyk

w sprawie określenie formy przekazywania sprawozdań budżetowych przez jednostki organizacyjne Gminy Secemin

Zarządzenie Nr 23/2021 Wójta Gminy Secemin z dnia 31 marca 2021 r.

Ikona statystyk

w sprawie określenie formy przekazywania sprawozdań przez jednostki organizacyjne Gminy Secemin

Zarządzenie Nr 22/2021 Wójta Gminy Secemin z dnia 31 marca 2021 r.

Ikona statystyk

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Secemin na lata 2021-2026

Zarządzenie Nr 21/2021 Wójta Gminy Secemin z dnia 31 marca 2021 r.

Ikona statystyk

w sprawie zmain budżetu gminy Secemin na 2021 rok

Zarządzenie Nr 20/2021 Wójta Gminy Secemin z dnia 30 marca 2021 r.

Ikona statystyk

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych w zakresie: „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy Secemin”.

Zarządzenie Nr 19/2021 Wójta Gminy Secemin z dnia 29 marca 2021 r.

Ikona statystyk

w sprawie: powołania komisji ds. oceny i wyboru ofert złożonych w ramach otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w zakresie w zakresie „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy Secemin”.

Zarządzenie Nr 18/2021 Wójta Gminy Secemin z dnia 5 marca 2021 r.

Ikona statystyk

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 zadań publicznych w zakresie: „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy Secemin”.

Zarządzenie Nr 17/2021 Wójta Gminy Secemin z dnia 3 marca 2021 r.

Ikona statystyk

w sprawie: zmiany w Regulaminie  Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Zarządzenie Nr 16/2021 Wójta Gminy Secemin z dnia 3 marca 2021 r.

Ikona statystyk

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych w zakresie: „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy Secemin”.

Zarządzenie Nr 15/2021 Wójta Gminy Secemin z dnia 1 marca 2021 r.

Ikona statystyk

w sprawie: powołania komisji ds. oceny i wyboru ofert złożonych w ramach otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w zakresie w zakresie „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy Secemin”.

Zarządzenie Nr 14/2021 Wójta Gminy Secemin z dnia 26 lutego 2021 r.

Ikona statystyk

w sprawie zmiany polityki rachunkowości


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-05-11 14:40:18, zmian dokonał(a): ug

WCAG 2.0 (Level AA)