Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Secemin


Harmonogram dyżurów komisji TKW

Zbieranie statystyk

Składy obwodowych komisji wyborczych

Zbieranie statystyk

OBWIESZCZENIE

Zbieranie statystyk

Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatow na radnych w wyborach do Rady Gminy Secemin

OBWIESZCZENIE

Zbieranie statystyk

Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Secemin

OBWIESZCZENIE

Zbieranie statystyk

Komunikat

Zbieranie statystyk

o numerach przyznanych list kandydatów

Informacja

Zbieranie statystyk

dotyczy spotkania organizacyjnego Obwodowych Komisji Wyborczych

Postanowienie Komisarza Wyborczego

Zbieranie statystyk

 ws. powołania obwodowych komisji wyborczych

Komunikat GKW z dnia 1 października 2018r.

Zbieranie statystyk

dotyczy publicznego losowania numerów list zarejestrowanych do Rady Gminy Secemin

Komunikat GKW

Zbieranie statystyk

w sprawie dyżurów GKW w związku z przedłużeniem terminu zgłaszania kandydatów na Wójta Gminy Secemin

OBWIESZCZENIE

Zbieranie statystyk

w sprawie obsadzenia mandatu radnego Gminy Secemin bez głosowania okręg wyborczy nr 15

OBWIESZCZENIE

Zbieranie statystyk

w sprawie przedłużenia terminu zgłaszania kandydatów na Wójta Gminy Secemin

OBWIESZCZENIE

Zbieranie statystyk

w sprawie obsadzenia mandatu radnego Gminy Secemin bez głosowania okręg wyborczy nr 13

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Kielcach III z dnia 25 września 2018 r.

Zbieranie statystyk

w celu powołania w gminie Secemin obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego.

OBWIESZCZENIE

Zbieranie statystyk

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) oraz Uchwały Nr XXXI/212/18 Rady Gminy Secemin z dnia 28 marca 2018r. w sprawie podziału Gminy Secemin na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych, Wójt Gminy Secemin podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.:


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-10-19 12:50:14, zmian dokonał(a): ug

WCAG 2.0 (Level AA)