Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Secemin


RG.217.17.2018.EW

Zbieranie statystyk

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów kominalnych od właścicieli nieruchopmości zamieszkałych na terenie Gminy Secemin w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. 

RG.271.16.2018.EW

Zbieranie statystyk

Remont drogi gminnej nr 375039T - Lipiny przez wieś 382 mb- roboty budowlane

RG.271.9.2018.EW

Zbieranie statystyk

Odbieranie i zagospodarowanie  odpadów komunalnych od wlaścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Secemin w okresie od 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. 

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego do wysokości 3 200 000,00 PLN dla Gminy Secemin - usługa

Zbieranie statystyk

Przetarg nieograniczony

Termomodernizacja budynków Gminy Secemin - roboty budowlane

Zbieranie statystyk

Postępowanie zakończone.

Remont drogi Secemin-Marianów - roboty budowlane

Zbieranie statystyk

Postępowanie zakończone.

Remont drogi Secemin-Marianów - roboty budowlane

Zbieranie statystyk

Postępowanie zakończone.

Przebudowa ul. Kościelnej w Seceminie - roboty budowlane

Zbieranie statystyk

Postępowanie zakończone.

Przebudowa i remont dróg gminnych w Seceminie i Gabrielowie - roboty budowlane

Zbieranie statystyk

Postępowanie zakończone.

Remont drogi gminnej nr 375003T Do przystanku – Celiny; km 1+420 do 2+000 - roboty budowlane

Zbieranie statystyk

Postępowanie zakończone.

Budowa przedszkola w Seceminie - roboty budowlane

Zbieranie statystyk

Postępowanie zakończone.

Budowa przedszkola w Seceminie - roboty budowlane

Zbieranie statystyk

Postępowanie zakończone.

Remont drogi gminnej nr 375019T Celiny - Wola Czaryska, km 0+250 - 2+150 - roboty budowlane

Zbieranie statystyk

Postępowanie zakończone.

Remont drogi gminnej nr 375019T Celiny - Wola Czaryska, km 0+250 - 2+150 - roboty budowlane

Zbieranie statystyk

Postępowanie zakończone.

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Seceminie - roboty budowlane

Zbieranie statystyk

Postępowanie zakończone.


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-11-15 15:20:19, zmian dokonał(a): ug

WCAG 2.0 (Level AA)