Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Secemin


Zapytanie ofertowe nr RG.271.3.2018.EW

Zbieranie statystyk

Dostawa kruszywa drogowego wraz z jego rozgarnięciem

Zapytanie ofertowe RG.271.2.2018.EW

Zbieranie statystyk

dotyczy wyłonienia inspektora nadzoru dla termomodernizacji budynków Gminy Secemin.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 10/POWR.02.18.00-00-0062/16

Zbieranie statystyk

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8/POWR.02.18.00-00-0062/16

Zbieranie statystyk

Zakup węgla kamiennego kostka oraz miału węglowego wraz z dostawą na potrzeby Gminy Secemin - dostawa

Zbieranie statystyk

Postępowanie zakończone.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/POWR.02.18.00-00-0062/16

Zbieranie statystyk

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/POWR.02.18.00-00-0062/16

Zbieranie statystyk

dotyczy: zakupu oraz wdrożenia oprogramowania do obsługi transakcji geodezyjnych wraz ze szkoleniem z obsługi oprogramowania i bezpieczeństwa przesyłu danych.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/POWR.02.18.00-00-0062/16

Zbieranie statystyk

dotyczy: zakupu i wdrożenia systemu powiadamiania SMS

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/POWR.02.18.00-00-0062/16

Zbieranie statystyk

dotyczy: zakupu oprogramowania do publikacji modułów na portalu gminnym, zintegrowany z ePUAP + szkolenie z jego obsługi dla 2 osób

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/POWR.02.18.00-00-0062/16

Zbieranie statystyk

dotyczy: zakupu oprogramowania do naliczania podatku wraz ze szkoleniem z jego obsługi dla 2 osób.

Dostawa kruszywa drogowego wraz z jego rozgarnięciem - dostawa, usługa

Zbieranie statystyk

Postępowanie zakończone.

Informacja o nierozstrzygnięciu zapytania ofertowego

Zbieranie statystyk

dotyczy: zapytania ofertowego nr 2/POWR.02.18.00-00-0062/16

Wyłonienie inspektora nadzoru dla budowy boiska i siłowni przy Zespole Szkół w Seceminie - usługa

Zbieranie statystyk

Postępowanie zakończone.

Informacja

Zbieranie statystyk

dotyczy: zapytania ofertowego nr 2/POWR.02.18.00-00-0062/16

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zbieranie statystyk

dotyczy: zapytania ofertowego na zakup i wdrożenie systemu powiadamiania SMS


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-05-18 08:24:21, zmian dokonał(a): ug

WCAG 2.0 (Level AA)