Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Secemin

Ikona statystyk

Zapytanie ofertowe RG.271.19.2019.EW

Zbieranie statystyk

Remont drogi gminnej nr 375060T Secemin - ul. Obrodowa 100 mb.

Zapytanie ofertowe nr EW.271.17.2019.EW

Zbieranie statystyk

Remont dachu świetlicy wiejskiej w miejscowości Kuczków

Zapytanie ofertowe RG.271.16.2019.EW

Zbieranie statystyk

Remont drogi gminnej Nr 375060T - ul. Ogrodowa - 100 mb - postępowanie unieważnione !

Zapytanie ofertowe RG.271.18.2019.EW

Zbieranie statystyk

Zakup węgla kamiennego - kostka oraz miału węglowego wraz z dostawą na potrzeby Gminy Secemin

Zapytanie ofertowe nr RG.271.12.2019.EW

Zbieranie statystyk

Wykonanie rozgraniczenia pomiędzy nieruchomościami oznaczonymi w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 1189 oraz nr 1190, położonych w miejscowości Żelisławice, obręb Żelisławice, gm. Secemin, stanowiących własność osób fizycznych.

Zapytanie ofertowe RG.271.7.2019.EW

Zbieranie statystyk

Przebudowa drogi gminnej nr 375023T Kluczyce  - do toru, km 0+550 - 0+875, 325 mb.

Zapytanie ofertowe RG.271.6.2019.EW

Zbieranie statystyk

Malowanie, wymiana mocowania blachy i obróbki blacharskie dachu na budynku Ośrodka Zdrowia w Seceminie.

Zapytanie ofertowe nr RG.271.5.2019.JŁK

Zbieranie statystyk

„Demontaż, załadunek, wywóz i utylizacja wyrobów zawierających azbest demontowanych z obiektów budowlanych oraz załadunek, wywóz i utylizacja wyrobów zawierających azbest składowanychna terenie nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych, położonych na terenie gminy Secemin w 2019 r.”

Zapytanie ofertowe nr RG.271.3.2019.EW

Zbieranie statystyk

Dostawa kruszywa drogowego wraz z jego rozgarnięciem - termin składania ofert 20.03.2019 r. godz. 12.00

Zapytanie ofertowe RG.271.1.2019.EW

Zbieranie statystyk

Świadczenie usług koparko-ładowarką, wykonywanie prac ziemnych oraz usług transportowych samochodem ciężarowym na terenie Gminy Secemin w 2019 r.

Zapytanie ofertowe RG.271.23.2018.EW

Zbieranie statystyk

Zakup i dostawa tonerów do drukarek na potrzeby Gminy Secemin.

Zapytanie ofertowe RG.271.21.2018.EW

Zbieranie statystyk

Zakup i dostawa materiałów biurowych i środków czystości na potrzeby Gminy Secemin.

Zapytanie ofertowe nr RG.271.20.2018.EW

Zbieranie statystyk

Zakup paliw płynnych na potrzeby Gminy Secemin

Zapytanie ofertowe RG.271.18.2018.EW

Zbieranie statystyk

Zimowe utrzymanie dróg sezon 2018/2019

Zapytanie ofertowe nr RG.271.14.2018.EW

Zbieranie statystyk

Zakup węgla kamiennego kostka oraz miału węglowego wraz z dostawą na potrzeby Gminy Secemin


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-10-14 09:06:33, zmian dokonał(a): ug

WCAG 2.0 (Level AA)