Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Secemin


Zapytanie ofertowe RG.271.18.2018.EW

Zbieranie statystyk

Zimowe utrzymanie dróg sezon 2018/2019

Zapytanie ofertowe nr RG.271.14.2018.EW

Zbieranie statystyk

Zakup węgla kamiennego kostka oraz miału węglowego wraz z dostawą na potrzeby Gminy Secemin

Zapytanie ofertowe nr RG.271.13.2018.EW

Zbieranie statystyk

Zaprojektowanie, wykonanie oraz dostawa tablic informacyjno-pamiątkowych w ramach realizacji projektu pn. Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Secemin, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Działania 3.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Osi 3 Efektywna i zielona energia, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Zapytanie ofertowe RG.271.11.2018.EW

Zbieranie statystyk


" Zakup, dostawa i montaż sprzętu multimedialnego w ramach realizacji projektu pn. „Budowa przedszkola oraz rozszerzenie oferty edukacyjnej szansą na zwiększenie upowszechniania edukacji przedszkolnej na terenie gminy wiejskiej Secemin”.

Zapytanie ofertowe RG.271.10.2018. EW

Zbieranie statystyk

Zaprojektowanie, wykonanie oraz dostawę tablic informacyjno-pamiątkowych w ramach realizacji projektu pn. Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Secemin - unieważnione

Zapytanie ofertowe nr RG.271.7.2018.EW

Zbieranie statystyk

Zaprojektowanie, wykonanie oraz dostawa tablicy informacyjno-pamiątkowej oraz naklejek informacyjnych na zakupiony sprzęt i wyposażenie w ramach realizacji prjektu pn. Budowa przedszkola oraz rozszerzenie oferty edukacyjnej szansą na zwiększenie upowszechnienia edukacji przedszkolnej na terenie gminy wiejskiej Secemin - rozstrzygnięte.

Zapytanie ofertowe nr RG.271.6.2018.EW

Zbieranie statystyk

Malowanie dachu wraz z wymianą mocowania blachy dachowej na budynku Zespołu Szkół w Seceminie - zakończone.

Zapytanie ofertowe

Zbieranie statystyk

na  dostawę i montaż urządzeń zabawowych na terenie Gminy Secemin realizowane w ramach projektu pn. „Utworzenie trzech Stref Aktywnego Wypoczynku w Gminie Secemin”.

 

Zapytanie ofertowe nr RG.271.3.2018.EW

Zbieranie statystyk

Dostawa kruszywa drogowego wraz z jego rozgarnięciem.

Zapytanie ofertowe RG.271.2.2018.EW

Zbieranie statystyk

dotyczy wyłonienia inspektora nadzoru dla termomodernizacji budynków Gminy Secemin.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 10/POWR.02.18.00-00-0062/16

Zbieranie statystyk

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8/POWR.02.18.00-00-0062/16

Zbieranie statystyk

Zakup węgla kamiennego kostka oraz miału węglowego wraz z dostawą na potrzeby Gminy Secemin - dostawa

Zbieranie statystyk

Postępowanie zakończone.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/POWR.02.18.00-00-0062/16

Zbieranie statystyk

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/POWR.02.18.00-00-0062/16

Zbieranie statystyk

dotyczy: zakupu oraz wdrożenia oprogramowania do obsługi transakcji geodezyjnych wraz ze szkoleniem z obsługi oprogramowania i bezpieczeństwa przesyłu danych.


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-12-14 13:48:10, zmian dokonał(a): ug

WCAG 2.0 (Level AA)