Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Secemin

Ikona statystyk

Uchwała Nr XXXI/194/13 z dnia 29 listopada 2013 roku

Ikona statystyk

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako przyjętej podstawy obliczenia podatkurolnego na 2014 r. na terenie gminy Secemin.

Uchwała Nr XXX/186/13 z dnia 25 października 2013 roku

Ikona statystyk

 w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości.

Uchwała Nr XXX/185/13 z dnia 25 października 2013 roku

Ikona statystyk

w sprawie  ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne, dla których organem prowadzącym jest Gmina Secemin

Uchwała Nr XXVIII/173/13 z dnia 28 czerwca 2013 roku

Ikona statystyk

w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Uchwała Nr XXVIII/172/13 z dnia 28 czerwca 2013 roku

Ikona statystyk

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty oraz stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała Nr XXVI/162/13 z dnia 29 marca 2013 roku

Ikona statystyk

w sprawie zmiany do Uchwały Nr XXIV/142/13 Rady Gminy Secemin z dnia 22 stycznia 2013 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania oraz stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest gmina Secemin. 

Uchwała Nr XXVI/161/13 z dnia 29 marca 2013 roku

Ikona statystyk

w sprawie przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiabezdomności zwierząt na terenie Gminy Secemin”.

Uchwała Nr XXVI/160/13 z dnia 29 marca 2013 roku

Ikona statystyk

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/126/12 Rady Gminy Secemin z dnia 14 grudnia 2012 rokuw sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadamikomunalnymi.

Uchwała Nr XXVI/159/13 z dnia 29 marca 2013 roku

Ikona statystyk

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/128/12 Rady Gminy Secemin z dnia 14 grudnia 2012 roku,w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresieodbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tychodpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanieodpadami komunalnymi.

Uchwała Nr XXVI/158/13 z dnia 29 marca 2013 roku

Ikona statystyk

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/124/12 Rady Gminy Secemin z dnia 14 grudnia 2012 rokuw sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Secemin.

Uchwała Nr XXV/150/13 z dnia 29 marca 2013 roku

Ikona statystyk

w sprawie Statutu Gminy Secemin

Uchwała Nr XXV/146/13 z dnia 22 lutego 2013 roku

Ikona statystyk

w sprawie uchwalenia "Programu usuwania azbestu z terenu Gminy Secemin”

Uchwała Nr XXIV/142/13 z dnia 22 stycznia 2013 roku

Ikona statystyk

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania oraz stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest gmina Secemin.


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-05-13 12:00:59, zmian dokonał(a): ug

WCAG 2.0 (Level AA)