Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Secemin

Ikona statystyk

Zarządzenie Wójta Nr 71/2014 z dnia 31 grudnia 2014 roku

Ikona statystyk
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Secemin

Zarządzenie Wójta Nr 70/2014 z dnia 31 grudnia 2014 roku

Ikona statystyk
w prawie powołania Pełnomocnika Wójta Gminy Secemin ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Zarządzenie Wójta Nr 69/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku

Ikona statystyk
w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. windykacji należnosci podatkowych w Referacie Finansów w Urzędzie Gminy Secemin

Zarządzenie Wójta Nr 67/2014 z dnia 29 grudnia 2014 roku

Ikona statystyk
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w Urzędzie  Gminy Secemin

Zarządzenie Wójta Nr 66/2014 z dnia 12 grudnia 2014 roku

Ikona statystyk

w sprawie: powolania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postepowania e zamówienie publiczne w fannie przetargu nieograniczonego na: "Budowe sieci wodociagowej z przylaczami w miejscowosci Walkonowy Górne, Zakrzów i Lipiny".

Zarządzenie Wójta Nr 65/2014 z dnia 12 grudnia 2014 roku

Ikona statystyk
w sprawie powołania komisji odbioru koncowego i przekazania do eksploatacji zadanie pn: Przebudowa dróg gminnych w miejscowosciach Zelislawice, Zelislawiczki, Marchocice, Celiny i Zagórcze o dlugosci lacznej 1416 mb, która obejmuje zdania pn.

Zarządzenie Wójta Nr 64/2014 z dnia 9 grudnia 2014 roku

Ikona statystyk

w sprawie powierzenia pelnienia obowiazków dyrektora Zespolu Szkól w Seceminie

Zarządzenie Wójta Nr 63/2014 z dnia 9 grudnia 2014 roku

Ikona statystyk

w sprawie odwolania ze stanowiska dyrektora Zespolu Szkól w Seceminie

Zarządzenie Wójta Nr 62/2014 z dnia 26 listopada 2014 roku

Ikona statystyk
w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzedu Gminy Secemin na okres zewnetrznego zagrozenia bezpieczenstwa panstwa i czas wojny.

Zarządzenie Wójta Nr 61/2014 z dnia 25 listopada 2014 roku

Ikona statystyk

w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Secemin

Zarządzenie Wójta Nr 60/2014 z dnia 20 listopada 2014 roku

Ikona statystyk

w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok

Zarządzenie Wójta Nr 49/2014 z dnia 19 września 2014 roku

Ikona statystyk
w sprawie: powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postepowania o zamówienie publiczne w formie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Zelislawice, Zelislawiczki, Marchocice, Celiny i Zagórcze o długości lacznej 1416 mb.

Zarządzenie Wójta Nr 48/2014 z dnia 03 września 2014 roku

Ikona statystyk
w sprawie  powołania Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia konkursu pl. "Rynek w Seceminie oczami dziecka"

Zarządzenie Wójta Nr 47/2014 z dnia 28 sierpnia 2014 roku

Ikona statystyk

w sprawie: powołania komisji do odbioru końcowego zadania pn. „Rewitalizacja miejscowości Secemin” - w części dotyczącej „ Zagospodarowanie (rewitalizacja i rekonstrukcja) istniejącego zabytkowego kopca „fortalicji Szafrańców” oraz wykonanie odpowiedniego zaplecza kulturalno-rekreacyjnego”

Zarządzenie Wójta Nr 46/2014 z dnia 28 sierpnia 2014 roku

Ikona statystyk

w sprawie: powołania komisji do odbioru końcowego zadania pn. „Rewitalizacja miejscowości Secemin” - w części dotyczącej „Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu Placu Wolności w Seceminie”.


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-05-11 14:40:18, zmian dokonał(a): ug

WCAG 2.0 (Level AA)