Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Secemin

Ikona statystyk

Zarządzenie Nr 20/2021 Wójta Gminy Secemin z dnia 30 marca 2021 r.

Ikona statystyk

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych w zakresie: „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy Secemin”.

Zarządzenie Nr 19/2021 Wójta Gminy Secemin z dnia 29 marca 2021 r.

Ikona statystyk

w sprawie: powołania komisji ds. oceny i wyboru ofert złożonych w ramach otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w zakresie w zakresie „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy Secemin”.

OGŁOSZENIE

Ikona statystyk

dot. naboru kandydata do składu Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert w 2021 r.

Zarządzenie Nr 18/2021 Wójta Gminy Secemin z dnia 5 marca 2021 r.

Ikona statystyk

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 zadań publicznych w zakresie: „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy Secemin”.

Zarządzenie Nr 16/2021 Wójta Gminy Secemin z dnia 3 marca 2021 r.

Ikona statystyk

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych w zakresie: „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy Secemin”.

Zarządzenie Nr 15/2021 Wójta Gminy Secemin z dnia 1 marca 2021 r.

Ikona statystyk

w sprawie: powołania komisji ds. oceny i wyboru ofert złożonych w ramach otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w zakresie w zakresie „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy Secemin”

OGŁOSZENIE

Ikona statystyk

dot. naboru kandydata do składu Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert w 2021 r.

Zarządzenie Nr 10/2021 Wójta Gminy Secemin z dnia 4 lutego 2021 r.

Ikona statystyk

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 zadań publicznych w zakresie: „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy Secemin”.

Zarządzenie Nr 10/2020 Wójta Gminy Secemin z dnia 26 lutego 2020 roku

Ikona statystyk

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych w zakresie: „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy Secemin”.

Zarządzenie Nr 8/2020 Wójta Gminy Secemin z dnia 19 lutego 2020 roku

Ikona statystyk

w sprawie: powołania komisji ds. oceny i wyboru ofert złożonych w ramach otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w zakresie w zakresie „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży
z terenu Gminy Secemin”.

OGŁOSZENIE

Ikona statystyk

dot. naboru kandydata do składu Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert w 2020 r.

Zarządzenie Nr 4/2020 Wójta Gminy Secemin z dnia 27 stycznia 2020 roku

Ikona statystyk

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2020 zadań publicznych w zakresie "Wspieranie i upowszechanie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy Secemin"

Zarządzenie Nr 12/2019 Wójta Gminy Secemin z dnia 5 marca 2019 roku

Ikona statystyk

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury i sportu z programem profilaktycznym wśród dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie gminy Secemin w 2019 roku

Zarządzenie Nr 9/2019 Wójta Gminy Secemin z dnia 25 lutego 2019 roku

Ikona statystyk

w sprawie: powołania komisji ds. oceny i wyboru ofert złożonych w ramach otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury i sportu z programem profilaktycznym wśród dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie gminy Secemin w 2019 roku

OGŁOSZENIE

Ikona statystyk

 dot. naboru kandydata do składu Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert w 2019 r.


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-05-13 12:00:59, zmian dokonał(a): ug

WCAG 2.0 (Level AA)