Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Secemin

Ikona statystyk

Podatki i opłaty

Zbieranie statystyk

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych

Podatki i opłaty

Zbieranie statystyk

Podatek od nieruchomości od osób prawnych

Podatki i opłaty

Zbieranie statystyk

Umorzenie zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę w podatku od nieruchomości, podatku rolnym oraz podatku leśnym

Podatki i opłaty

Zbieranie statystyk

Ulga w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów

Podatki i opłaty

Zbieranie statystyk

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Podatki i opłaty

Zbieranie statystyk

Wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu z podatkiem lub stwierdzające stan zaległości

Podatki i opłaty

Zbieranie statystyk

Podatek rolny od osób fizycznych

Podatki i opłaty

Zbieranie statystyk
Podatek rolny od osób prawnych

Podatki i opłaty

Zbieranie statystyk

Podatek leśny od osób prawnych


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-05-25 14:59:41, zmian dokonał(a): ug

WCAG 2.0 (Level AA)