Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Secemin

Ikona statystyk

Planowanie przestrzenne

Zbieranie statystyk

Podział nieruchomości

Planowanie przestrzenne

Zbieranie statystyk

Umieszczenie reklamy na pasie drogowym lub na terenie stanowiącym własność gminy

Planowanie przestrzenne

Zbieranie statystyk

Uzgodnienie lokalizacji zjazdu z drogi publicznej

Planowanie przestrzenne

Zbieranie statystyk

Rozgraniczenie nieruchomości

Planowanie przestrzenne

Zbieranie statystyk

Nadanie numeru porządkowego budynków

Planowanie przestrzenne

Zbieranie statystyk

Dodatek mieszkaniowy

Planowanie przestrzenne

Zbieranie statystyk

Zajęcie pasa drogowego

Planowanie przestrzenne

Zbieranie statystyk

Wydawanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Planowanie przestrzenne

Zbieranie statystyk

Zmiana w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Planowanie przestrzenne

Zbieranie statystyk

Wydanie opinii o zgodności projektów podziału nieruchomości z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Planowanie przestrzenne

Zbieranie statystyk

Wydawanie wypisu i wyrysu o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-05-25 14:59:41, zmian dokonał(a): ug

WCAG 2.0 (Level AA)