Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Secemin

Ikona statystyk

Ochrona środowiska, ronictwo i leśnictwo

Zbieranie statystyk
Wydawanie zaświadczenia o położeniu działki na obszarze NATURA 2000

Ochrona środowiska, ronictwo i leśnictwo

Zbieranie statystyk
Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia

Ochrona środowiska, ronictwo i leśnictwo

Zbieranie statystyk

Wydawanie zezwolenia na wycięcie drzew i krzewów


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-05-25 14:59:41, zmian dokonał(a): ug

WCAG 2.0 (Level AA)