Powrót na stronę główną

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Secemin

Postanowienie w sprawie zwołania XXXVII sesji Rady Gminy

P O ST A N O W I E N I E

Przewodniczącego Rady Gminy Secemin

 

 w sprawie zwołania XXXVII sesji Rady Gminy Secemin.

                      

  Na podstawie art.20 ust. 1 ustawy z dnia 8marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm./ 

 

z w o ł u j ę

na dzień 22 sierpnia 2014 roku o godz. 10.00

w sali narad Urzędu Gminy Secemin

XXXVII sesję Rady Gminy Secemin

 

z następującym porządkiem obrad:

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2. Przyjęcieprotokołu z poprzedniej sesji.

3.Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.

4. Informacja w sprawie StrategiiRozwoju Gminy.

5. Informacja w sprawie systemówoczyszczania ścieków.

6.Podjęcie uchwał w sprawie:

     - zmian budżetugminy na 2014 r.;

     -udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Włoszczowskiemu;

     -wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonegoniezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Secemin położonej wobrębie geodezyjnym Wałkonowy Dolne;

     -przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących nadania statutów sołectwomGminySecemin.

7.Interpelacje i zapytania radnych.

8.Wolne wnioski i informacje.

9.Zamknięcie obrad  XXXVII sesji Rady Gminy.

 

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Gminy Secemin
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
ug
Data wytworzenia:
2014-08-12
Data publikacji:
2014-08-12
Data ostatniej zmiany:
2014-08-12

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2014-09-02 08:46:1, zmian dokonał(a): ug