Powrót na stronę główną

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Secemin

Postanowienie w sprawie zwołania II sesji Rady Gminy

P O S T A N O W I E N I E

Przewodniczącego Rady Gminy Secemin

 

 

 w sprawie zwołania II sesji Rady Gminy Secemin.

       

                

 

  Na podstawie art.20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm./ 

 

 

 

z w o ł u j ę

na dzień 17 grudnia 2014 roku o godz. 10 00

w sali narad Urzędu Gminy Secemin

II sesję Rady Gminy Secemin

 

 

 

z następującym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.

4. Podjęcie uchwał w sprawie:

    - zmian budżetu gminy Secemin na 2014 r.

    - powołania Komisji Rewizyjnej

    - powołania stałych komisji Rady Gminy Secemin

    - ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Secemin.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Wolne wnioski i informacje.

7. Zamknięcie obrad II sesji Rady Gminy.

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Gminy Secemin
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
ug
Data wytworzenia:
2014-12-09
Data publikacji:
2014-12-09
Data ostatniej zmiany:
2014-12-09

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2014-12-21 22:30:39, zmian dokonał(a): ug