Powrót na stronę główną

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Secemin

Postanowienie w sprawie zwołania XXXV sesji Rady Gminy

P O S T A N O W I E N I E

Przewodniczącego Rady Gminy Secemin

 w sprawie zwołania  XXXV sesji Rady Gminy Secemin.

                        

       

  Na podstawie art.20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm./ 

z w o ł u j ę

na dzień 18 kwietnia  2014 roku o godz. 10 00

w sali narad Urzędu Gminy Secemin

XXXV sesję Rady Gminy Secemin

z następującym porządkiem obrad:

1.  Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2.  Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3.  Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.

4.  Podjęcie uchwał w sprawie:

             - zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Secemin na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych;

            - zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Secemin na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym;

            - utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej

w Woli Czaryskiej, a także ustalenia jego numeru, granic i siedziby obwodowej komisji wyborczej w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.;

            - poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso;

            - wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Secemin niezabudowanej działki położonej w obrębie geodezyjnym 13-Secemin, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 470/2.               

5. Rozpatrzenie skargi Pani Natalii Gołaszewskiej.

6.  Interpelacje i zapytania radnych.

7.  Wolne wnioski i informacje.

8.  Zamknięcie obrad  XXXV sesji Rady Gminy.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Gminy Secemin
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
ug
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2014-04-11
Data ostatniej zmiany:
2014-04-11

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2014-04-18 14:24:49, zmian dokonał(a): ug