Powrót na stronę główną

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Secemin

Postanowienie w sprawie zwołania IV sesji Rady Gminy

P O S T A N O W I E N I E

Przewodniczącego Rady Gminy Secemin

 

 

 w sprawie zwołania IV sesji Rady Gminy Secemin.

       

                

 

 Na podstawie art.20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządziegminnym /t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm./ 

 

 

 

z w o ł u j ę

na dzień 20 luty 2015 roku o godz. 10 00

w sali narad Urzędu Gminy Secemin

IV sesję Rady Gminy Secemin

 

 

 

znastępującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jejprawomocności.

 2. Przyjęcie protokołu z II i III sesji RadyGminy.

 3. Informacja Wójta Gminy z działalności wokresie między sesjami.

 4. Podjęcie uchwał w sprawie:

    - zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Psarach wraz ze SzkołąFilialną
        w Kuczkowie;

    - zmian w budżecie gminy  na 2015rok;

    - odwołania Skarbnika Gminy

    - powołania Skarbnika Gminy    

 5. Interpelacje i zapytania radnych.

 6. Wolne wnioski i informacje.

 7. Zamknięcie obrad IV sesji Rady Gminy.

 

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Gminy Secemin
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
ug
Data wytworzenia:
2015-02-16
Data publikacji:
2015-02-16
Data ostatniej zmiany:
2015-02-16

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2015-02-27 10:44:4, zmian dokonał(a): ug