Powrót na stronę główną

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Secemin

Postanowienie w sprawie zwołania XXXVIII sesji Rady Gminy

P O S T A N O W I E N I E

Przewodniczącego Rady Gminy Secemin

 w sprawie zwołania  XXXVIII sesji Rady Gminy Secemin.

       

                

  Na podstawie art.20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm./ 

z w o ł u j ę

na dzień 18 września 2014 roku o godz. 10 00

w sali narad Urzędu Gminy Secemin

XXXVIII sesję Rady Gminy Secemin

z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3. Realizacja planowanych zadań inwestycyjnych – bezpośrednia wizytacja w terenie.

4. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.

5. Podjęcie uchwał w sprawie:

     - zmian budżetu gminy na 2014 r.;

     - zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2014 – 2020.

6. Interpelacje i zapytania radnych.

7. Wolne wnioski i informacje.

8. Zamknięcie obrad  XXXVIII sesji Rady Gminy.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Gminy Secemin
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
ug
Data wytworzenia:
2014-09-05
Data publikacji:
2014-09-05
Data ostatniej zmiany:
2014-09-09

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2014-10-15 23:51:35, zmian dokonał(a): ug