Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Secemin

Ikona statystyk

Decyzja Starosty Włoszczowskiego

Zbieranie statystyk

dot. mienia gromadzkiego wsi Żelisławice

Zawiadomienie dot. scalania gruntów w miejscowości Bichniów

Zbieranie statystyk

w sprawie terminu zebrania dot. scalania gruntów w miejscowości Bichniów

Zarządzenie Starosty Włoszczowskiego

Zbieranie statystyk

w sprawie powołania Komisji pełniącej funkcje doradcze podczas scalania gruntów wsi Bichniów gm. Secemin pow. włoszczowski

Zawiadomienie dot. scalania gruntów w miejscowości Bichniów

Zbieranie statystyk

Informacja Wójta Gminy Secemin

Zbieranie statystyk

dot.udostępnienia kanału technologicznego 

Podsumowanie dot. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Plan 3)

Zbieranie statystyk

Podsumowanie zawierające uzasadnienie wyboru uchwały Nr X/81/19 Rady Gminy Secemin z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegoobszarów miejscowości Brzozowa, Zwlecza, Kluczyce, Wola Kuczkowska, Kuczków, Dąbie (plan 3)

Podsumowanie dot. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Plan 1)

Zbieranie statystyk

Podsumowanie zawierające uzasadnienie wyboru uchwały Nr X/80/19 Rady Gminy Secemin z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obszarów miejscowości Secemin (plan 1)

Decyzja Starosty Włoszczowskiego z dnia 30 lipca 2019 r. znak: GKN.IV.6016/2/08

Zbieranie statystyk

ws. umorzenia postępowania administracyjnego

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Zbieranie statystyk

ws. zmiany prawomocnej decyzji Starosty Włoszczowskiego znak:GKN.6821.1.29.2017.BS z dnia 15 marca 2018 r. 

Zawiadomienie

Zbieranie statystyk

o  zebraniu uczestników scalenia celem wybroru rady uczestników scalenia

Decyzja Starosty Włoszczowskiego z dnia 22 lipca 2019 r. znak: GKN.6821.1.1.2019

Zbieranie statystyk

w sprawie uznania działki nr 3.143 o pow. 0,09 ha, położonej we wsi Kuczków za mienie gromadzkie

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Zbieranie statystyk

ws. uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przejścia przewodem wodociągowym pod dnem odcinka krytego cieku wodnego - rzeka Zwlecza dz. 392 obręb Zwlecza

ZAWIADOMIENIE O WYDANIU DECYZJI

Zbieranie statystyk

Postanowienie Starosty Włoszczowskiego GKN.6821.1.27.2017.BS

Zbieranie statystyk

w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w deczyji Starosty Włoszczowskiego GKN.6821.1.27.2017.BS z dnia 28 grudnia 2017 r.

Zawiadomienie Starosty Włoszczowskiego

Zbieranie statystyk

w sprawie zebrania dowodów i materiałów niezbędnych do wydania decyzji o uznanie za mienie gromadzkie działki 3.143 o po.w 0,09 ha, obręb Kuczków


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-10-14 09:06:33, zmian dokonał(a): ug

WCAG 2.0 (Level AA)