Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Secemin


Decyzja

Zbieranie statystyk

w sprawie mienia gromadzkiego wsi Żelisławiczki

Decyzja

Zbieranie statystyk

w sprawie mienia gromadzkiego wsi Żelisławice

Decyzja

Zbieranie statystyk

w sprawie mienia gromadzkiego wsi Bichniów

INFORMACJA O OPŁACIE ZA ZMNIEJSZENIE NATURALNEJ RETENCJI TERENOWEJ

Zbieranie statystyk

OGŁOSZENIE

Zbieranie statystyk

dotyczy: o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozami oddziaływania na środowisko.

Zawiadomienia dot. mienia gromadzkiego

Zbieranie statystyk

obręb Żelisławiczki

Decyzja dot. mienia gromadzkiego

Zbieranie statystyk

gruntów wsi Krzepin

Zawiadomienia dot. mienia gromadzkiego

Zbieranie statystyk

obręb: Bichniów, Żelisławice

Decyzja dot. mienia gromadzkiego

Zbieranie statystyk

obr. Wola Wolica

Decyzje dot. mienia gromadzkiego

Zbieranie statystyk

obręb: Brzozwa, Celiny, Dąbie, Krzepice, Kuczków, Marchocice, Psary Kolonia, Psary Wieś, Wałkonowy Dolne, Wałkonowy Górne, Wola Wolica, Zwlecza.

Zawiadomienia dot. mienia gromadzkiego

Zbieranie statystyk

obr. Żelisławiczki

Zawiadomienia dot. mienia gromadzkiego

Zbieranie statystyk

z obrębu Psary Wieś

Zawiadomienia dot. mienia gromadzkiego

Zbieranie statystyk

obręb Bichniów

Zawiadomienia dot. mienia gromadzkiego

Zbieranie statystyk

obręb Żelisławice

Decyzja

Zbieranie statystyk

o ustaleniu wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Wola Wolica na podst. art. 6 ust. 2 ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-04-24 15:13:52, zmian dokonał(a): ug

WCAG 2.0 (Level AA)