Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Secemin


Obwieszczenie Wojewody Śląskiego

Zbieranie statystyk

OGŁOSZENIE

Zbieranie statystyk

w sprawie Wspólnoty Gruntowej wsi Wola Wolica

OGŁOSZENIE

Zbieranie statystyk

w sprawie Wspólnoty Gruntowej wsi Dąbie

OGŁOSZENIE

Zbieranie statystyk

w sprawie Wspólnoty Gruntowej wsi Kuczków

Informacja o wyłożeniu planu zagospodarowania przestrzennego (Plan 3)

Zbieranie statystyk

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów miejscowości brzozowa, Zwlecza, Kluczyce, Wola Kuczkowska, Kuczków, Dąbie (plan 3)

 

OGŁOSZENIE

Zbieranie statystyk

o wyłożeniu do publicznego wglądu Projektu miejscowego planu zagospodarowania obszarów miejscowości Brzozowa, Zwlecza, Kluczyce, Wola Kuczkowska, Kuczków, Dąbie (plan 3) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Decyzja

Zbieranie statystyk

w sprawie mienia gromadzkiego wsi Żelisławiczki

Decyzja

Zbieranie statystyk

w sprawie mienia gromadzkiego wsi Żelisławice

Decyzja

Zbieranie statystyk

w sprawie mienia gromadzkiego wsi Bichniów

INFORMACJA O OPŁACIE ZA ZMNIEJSZENIE NATURALNEJ RETENCJI TERENOWEJ

Zbieranie statystyk

OGŁOSZENIE

Zbieranie statystyk

dotyczy: o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozami oddziaływania na środowisko.

Zawiadomienia dot. mienia gromadzkiego

Zbieranie statystyk

obręb Żelisławiczki

Decyzja dot. mienia gromadzkiego

Zbieranie statystyk

gruntów wsi Krzepin

Zawiadomienia dot. mienia gromadzkiego

Zbieranie statystyk

obręb: Bichniów, Żelisławice

Decyzja dot. mienia gromadzkiego

Zbieranie statystyk

obr. Wola Wolica


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-06-22 15:33:01, zmian dokonał(a): ug

WCAG 2.0 (Level AA)