Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Secemin

Ikona statystyk

Wybory do Izb Rolniczych

Zbieranie statystyk

Informacja o wyłożeniu planu zagospodarowania przestrzennego (Plan 1 i Plan 3) - wyłożenie nr 3

Zbieranie statystyk

OGŁOSZENIE

Zbieranie statystyk

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozami oddziaływania na środowisko:

  • Projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów miejscowości Secemin (plan 1),
  • Projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów miejscowości Brzozowa, Zwlecza, Kluczyce, Wola Kuczkowska, Kuczków, Dąbie (Plan 3).

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego

Zbieranie statystyk

w sprawie przebudowy drogi wojewódzkiej 786 na odcinku od miejscowości Święta Anna do granicy województwa

Ogłoszenie Starosty Włoszczowskiego

Zbieranie statystyk

w sprawie Wspólnoty Gruntowej wsi Wola Wolica

OGŁOSZENIE

Zbieranie statystyk

o przystąpieniu do sporządzania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów letniskowych w miejscowości Gabrielów gmina Secemin oraz wybranych terenów w miejscowościach Krzepice, Krzepin, Psary, Ropocice, Wola Czaryska, Żelisławice

Kanał technologiczny

Zbieranie statystyk

"Przebudowa drogi gminnej nr 375023T Kluczyce - do toru , km 0+550 - 0+875"

Informacja o wyłożeniu planu zagospodarowania przestrzennego (Plan 1 i Plan 3)

Zbieranie statystyk

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozami oddziaływania na środowisko: Projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów miejscowości Secemin (plan 1), Projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów miejscowości Brzozowa, Zwlecza, Kluczyce, Wola Kuczkowska, Kuczków, Dąbie (plan 3).

Ogłoszenie

Zbieranie statystyk

dot. wysokości cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie gminy Secemin na okres 3 lat

 

Ogłoszenie

Zbieranie statystyk

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozami oddziaływania na środowisko: Projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów miejscowości Secemin (plan 1), Projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów miejscowości Brzozowa, Zwlecza, Kluczyce, Wola Kuczkowska, Kuczków, Dąbie (plan 3).

Rolnicy ekologiczni – uwaga próba oszustwa

Zbieranie statystyk

„e-Pracownie WŚ”

Zbieranie statystyk

Informacja o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego pn. „Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego

Podsumowanie dot. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów letniskowych w miejscowości Gabrielów

Zbieranie statystyk

Podsumowanie zawierające uzasadnienie wyboru uchwały Nr XXXIV/232/18 Rady Gminy Secemin z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów letniskowych w miejscowości Gabrielów gmina Secemin

Podsumowanie dot. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 5

Zbieranie statystyk

Podsumowanie zawierające uzasadnienie wyboru uchwały Nr XXXIV/231/18 Rady Gminy Secemin z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów miejscowości Wałkonowy Dolne, Wałkonowy Górne, Krzepin (plan 5)

Podsumowanie dot. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 4

Zbieranie statystyk

Podsumowanie zawierające uzasadnienie wyboru uchwały Nr XXXIV/230/18 Rady Gminy Secemin z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów miejscowości Marchocice, Międzylesie, Żelisławice, Żelisławiczki (plan 4)


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-06-17 10:12:14, zmian dokonał(a): ug

WCAG 2.0 (Level AA)