Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Secemin

Ikona statystyk

Regulamin udzielania zamówień publicznych

Ikona statystyk

ZARZĄDZENIE  NR  50/2009

Wójta Gminy  Secemin

  z dnia 17 grudnia 2009 r.

w sprawie: wprowadzenia w Urzędzie Gminy SECEMIN  Regulaminu  udzielania  zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości    kwoty 14.000 euro.

            Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt  3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz 1591 z późn. zm.) oraz art. 4 pkt 8 ustawy z dnia     29 stycznia 2004 r.  Prawo  zamówień  publicznych  (Dz. U z 2007 r.  Nr 223, poz.1655 z późn. zm.)

§ 1

Wprowadzam  w życie Regulamin udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.           

§ 2

Regulamin obowiązuje wszystkich pracowników  przeprowadzających zamówienia, do których nie stosuje się ustawy o zamówieniach publicznych.

§ 3

Zobowiązuje się sekretarza gminy oraz kierowników referatów do nadzorowania  przestrzegania postanowień niniejszego Zarządzenia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.

Wójt Gminy

Józef Bujak

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Gminy Secemin
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
admin
Data wytworzenia:
2010-04-22
Data publikacji:
2010-04-22
Data ostatniej zmiany:
2010-04-22

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-05-13 12:00:59, zmian dokonał(a): ug

WCAG 2.0 (Level AA)