Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Secemin


Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego do wysokości 3 200 000,00 PLN dla Gminy Secemin - usługa

Zbieranie statystyk

UWAGA !

W dniu 09.07.2018 r. została dokonana modyfikacja załącznika nr 1 do SIWZ, tj. Projekt Umowy. Modyfikacja polegała na ujednoliceniu zapisów umowy, dotyczących oprocentowania WIBOR 3M z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Termin składania ofert pozostaje bez zmian. Prosimy o zapoznanie się z aktualnym Załącznikiem nr 1 do SIWZ.

Zostały załączone również opinie z RIO w sprawie:

- możliwości sfinansowania deficytu budżetowego za 2018 r.

- projektu uchwały budżetwoej na rok 2018

- sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2017

- sprawozdania wykonania budżetu za 2016 rok

- projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej

- prawidłowości planowanej kwoty długu. 

 

W dniu 11.07.2018 r.  zostały opublikowane odpowiedzi na pytania Wykonawców wraz z zaktualizowanym załącznikiem nr 1 do SIWZ, tj. umowa. Prosimy o zapoznanie się z udzielonymi odpowiedziami na zadane pytania. 

Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 19.07.2018 r. do godz. 10.00 !!

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Gminy Secemin
Informację wytworzył:
Edyta Wójcik
Informację wprowadził:
ug
Data wytworzenia:
2018-07-03
Data publikacji:
2018-07-03
Data ostatniej zmiany:
2018-08-02

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-03-21 10:47:20, zmian dokonał(a): ug

WCAG 2.0 (Level AA)