Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Secemin


Termomodernizacja budynków Gminy Secemin - roboty budowlane

Zbieranie statystyk

Postępowanie zakończone.

 

Uwaga!

W dniu 5 stycznia 2018 r. Zamawiający zamieścił odpowiedzi na pytania Wykonawców. W związku z udzieleniem odpowiedzi modyfikacji uległ pkt 3.28 SIWZ. Szczegóły w pliku "Odpowiedzi na pytania Wykonawców". Zamawiający opublikował SIWZ uwzględniający w/w zmianę 5 stycznia 2018 r. o godz. 16:10. Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ przed tą datą proszeni są o ponowne pobranie przedmiotowego dokumentu.

W dniu 10 stycznia 2018 r. o godz. 15:30 Zamawiający informuje, że uległ zmianie termin składania i otwarcia ofert z 12 stycznia 2018 r. na 19 stycznia 2018 r. W związku z powyższym uległo zmianie ogłoszenie zamieszczone na BZP i SIWZ w przedmiotowym zakresie. Dlatego też każdy Wykonawca, który pobrał ze strony BIP Gminy Secemin przedmiotowe załączniki przed tym terminem zobowiązany jest do ich ponownego pobrania. Szczegóły w pliku "Informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert".

W dniu 12 stycznia 2018 r. o godz. 15:30 Zamawiający zamieścił odpowiedzi na pytania Wykonawców. W związku z dodaniem nowych odpowiedzi na pytania Wykonawców (pytania 3-13) uległ aktualizacji plik „Odpowiedzi na pytania Wykonawców”. Dlatego też każdy Wykonawca, który pobrał ze strony BIP Gminy Secemin przedmiotowy dokument przed tym terminem zobowiązany jest do jego ponownego pobrania. Szczegóły w pliku "Odpowiedzi na pytania Wykonawców".

W dniu 12 stycznia 2018 r. o godz. 15:30 Zamawiający w związku z odpowiedziami na pytania Wykonawców i modyfikacją projektu termomodernizacji  Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Żelisławicach zaktualizował załączniki SIWZ-u. Wykaz zaktualizowanych załączników znajduje się w pliku „Informacja o aktualizacji załączników”. Dlatego też każdy Wykonawca, który pobrał ze strony BIP Gminy Secemin przedmiotowe załączniki SIWZ-u przed tym terminem zobowiązany jest do ich ponownego pobrania.

W dniu 17 stycznia 2018 r. o godz. 21:10 Zamawiający informuje, że uległ zmianie termin składania i otwarcia ofert z 19 stycznia 2018 r. na 26 stycznia 2018 r. W związku z powyższym uległo zmianie ogłoszenie zamieszczone na BZP i SIWZ w przedmiotowym zakresie. Dlatego też każdy Wykonawca, który pobrał ze strony BIP Gminy Secemin przedmiotowe załączniki przed tym terminem zobowiązany jest do ich ponownego pobrania. Szczegóły w pliku "Informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert".

W dniu 17 stycznia 2018 r. o godz. 21:10 Zamawiający zamieścił odpowiedzi na pytania Wykonawców. W związku z dodaniem nowych odpowiedzi na pytania Wykonawców (pytania 14-30) uległ aktualizacji plik „Odpowiedzi na pytania Wykonawców”. Dlatego też każdy Wykonawca, który pobrał ze strony BIP Gminy Secemin przedmiotowy dokument przed tym terminem zobowiązany jest do jego ponownego pobrania. Szczegóły w pliku "Odpowiedzi na pytania Wykonawców".

W dniu 17 stycznia 2018 r. o godz. 21:10 Zamawiający w związku z odpowiedziami na pytania Wykonawców oraz modyfikacją projektu termomodernizacji budynku Urzędu Gminy i przedmiaru robót Ośrodka Zdrowia w Seceminie zaktualizował załączniki SIWZ-u. Wykaz zaktualizowanych załączników znajduje się w pliku „Informacja o aktualizacji załączników-17.01”. Dlatego też każdy Wykonawca, który pobrał ze strony BIP Gminy Secemin przedmiotowe załączniki SIWZ-u przed tym terminem zobowiązany jest do ich ponownego pobrania.

W dniu 24 stycznia 2018 r. o godz. 15:30 Zamawiający zamieścił odpowiedzi na pytania Wykonawców. W związku z dodaniem nowych odpowiedzi na pytania Wykonawców (pytania 31-33) uległ aktualizacji plik „Odpowiedzi na pytania Wykonawców”. Dlatego też każdy Wykonawca, który pobrał ze strony BIP Gminy Secemin przedmiotowy dokument przed tym terminem zobowiązany jest do jego ponownego pobrania. Szczegóły w pliku "Odpowiedzi na pytania Wykonawców".

W dniu 24 stycznia 2018 r. o godz. 15:30 Zamawiający w związku z odpowiedziami na pytania Wykonawców oraz modyfikacją przedmiarów robót wszystkich czterech budynków zaktualizował załączniki SIWZ-u. Wykaz zaktualizowanych załączników znajduje się w pliku „Informacja o aktualizacji załączników-24.01”. Dlatego też każdy Wykonawca, który pobrał ze strony BIP Gminy Secemin przedmiotowe załączniki SIWZ-u przed tym terminem zobowiązany jest do ich ponownego pobrania.

W dniu 25 stycznia 2018 r. o godz. 14:45 Zamawiający zamieścił odpowiedzi na pytania Wykonawców. W związku z dodaniem nowych odpowiedzi na pytania Wykonawców (pytania 34-43) uległ aktualizacji plik „Odpowiedzi na pytania Wykonawców”. Dlatego też każdy Wykonawca, który pobrał ze strony BIP Gminy Secemin przedmiotowy dokument przed tym terminem zobowiązany jest do jego ponownego pobrania. Szczegóły w pliku "Odpowiedzi na pytania Wykonawców".

W dniu 25 stycznia 2018 r. o godz. 14:45 Zamawiający informuje, że uległ zmianie termin składania i otwarcia ofert z 26 stycznia 2018 r. na 2 lutego 2018 r. W związku z powyższym uległo zmianie ogłoszenie zamieszczone na BZP i SIWZ w przedmiotowym zakresie. Dlatego też każdy Wykonawca, który pobrał ze strony BIP Gminy Secemin przedmiotowe załączniki przed tym terminem zobowiązany jest do ich ponownego pobrania. Szczegóły w pliku "Informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert".

Zamawiający zwraca się by potencjalni Wykonawcy przeanalizowali dokumentacje projektową, audyty, przedmiary robót i zgłosili ewentualne uwagi i zapytania do 29 stycznia 2018 r. Dotrzymanie tego terminu pozwoli Zamawiającemu udzielić odpowiedzi na ewentualne pytania do 31 stycznia 2018 r. Pragnę też zwrócić uwagę, że tak późne zgłaszanie pytań i uwag do dokumentacji przetargowej (pytania drogą telefoniczną wpłynęły także w dniu dzisiejszym) naraża Wykonawcę na brak odpowiedzi, ponieważ zgodnie z art. 38 ust. 1 PZP pytania do Zamawiającego powinny być skierowane do połowy terminu składania ofert.

W dniu 31 stycznia 2018 r. o godz. 9:20 Zamawiający w związku z odpowiedziami na pytania Wykonawców oraz modyfikacją przedmiarów robót wszystkich czterech budynków zaktualizował załączniki SIWZ-u. Wykaz zaktualizowanych załączników znajduje się w pliku „Informacja o aktualizacji załączników-31.01”. Dlatego też każdy Wykonawca, który pobrał ze strony BIP Gminy Secemin przedmiotowe załączniki SIWZ-u przed tym terminem zobowiązany jest do ich ponownego pobrania.

W dniu 31 stycznia 2018 r. o godz. 9:20 Zamawiający zamieścił odpowiedzi na pytania Wykonawców. W związku z dodaniem nowych odpowiedzi na pytania Wykonawców (pytanie 44) uległ aktualizacji plik „Odpowiedzi na pytania Wykonawców”. Dlatego też każdy Wykonawca, który pobrał ze strony BIP Gminy Secemin przedmiotowy dokument przed tym terminem zobowiązany jest do jego ponownego pobrania. Szczegóły w pliku "Odpowiedzi na pytania Wykonawców".

W dniu 2 lutego 2018 r. Zamawiający zamieścił informację z sesji otwarcia ofert. Szczegóły w pliku "Informacja z sesji otwarcia ofert".

W dniu 16 lutego 2018 r. Zamawiający zamieścił informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty. Szczegóły w pliku "Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty".

W dniu 12 marca 2018 r. Zamawiający podpisał umowę z Wykonawcą.

W dniu 15 marca 2018 r. Zamawiający zamieścił ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Szczegóły w pliku "Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia".

Przewodniczący
Stałej Komisji Przetargowej
Daniel Marczak

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Gminy Secemin
Informację wytworzył:
Daniel Marczak
Informację wprowadził:
Daniel Marczak
Data wytworzenia:
2017-12-27
Data publikacji:
2017-12-27
Data ostatniej zmiany:
2018-04-06

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-03-21 10:47:20, zmian dokonał(a): ug

WCAG 2.0 (Level AA)