Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Secemin


Remont drogi Secemin-Marianów - roboty budowlane

Zbieranie statystyk

Postępowanie zakończone.

 

Uwaga!

W dniu 16 listopada 2017 r. Zamawiający dokonał modyfikacji załączników do SIWZ oznaczonych jako nr 10a i 10b. Szczegóły modyfikacji powyższych dokumentów opisane są w pliku „Informacja o modyfikacji przedmiarów robót”. Zamawiający opublikował nowe załącznik do SIWZ-u uwzględniające dokonane zmiany 16 listopada 2017 r. o godz. 12:50. Wykonawcy, którzy pobrali w/w dokumenty przed tą datą proszeni są o ich ponowne pobranie.

W dniu 29 listopada 2017 r. Zamawiający zamieścił informację z sesji otwarcia ofert. Szczegóły w pliku "Informacja z sesji otwarcia ofert".

W dniu 5 grudnia 2017 r. Zamawiający zamieścił informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty. Szczegóły w pliku "Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty".

W dniu 12 grudnia 2017 r. Zamawiający podpisał umowę z Wykonawcą.

W dniu 13 grudnia 2017 r. Zamawiający zamieścił ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Szczegóły w pliku "Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia".

Przewodniczący
Stałej Komisji Przetargowej
Daniel Marczak

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Gminy Secemin
Informację wytworzył:
Daniel Marczak
Informację wprowadził:
Daniel Marczak
Data wytworzenia:
2017-11-14
Data publikacji:
2017-11-14
Data ostatniej zmiany:
2017-12-13

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-03-21 10:47:20, zmian dokonał(a): ug

WCAG 2.0 (Level AA)