Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Secemin


Budowa przedszkola w Seceminie - roboty budowlane

Zbieranie statystyk

Postępowanie zakończone.

 

Uwaga!

W dniu 12 maja 2017 r. o godz. 8:45 Zamawiający informuje, że uległ zmianie załącznik nr 10 do SIWZ – przedmiary robót. Dlatego też każdy Wykonawca, który pobrał ze strony BIP Gminy Secemin przedmiotowy załącznik przed tym terminem zobowiązany jest do jego ponownego pobrania. Szczegóły w pliku "Informacja o zmianie załącznika do SIWZ".

W dniu 18 maja 2017 r. Zamawiający zamieścił odpowiedzi na pytania Wykonawców. Szczegóły w pliku "Odpowiedzi na pytania Wykonawców".

W dniu 18 maja 2017 r. o godz. 14:05 Zamawiający informuje, że uległ zmianie SIWZ oraz załącznik nr 2 do SIWZ – wzór umowy. Dlatego też każdy Wykonawca, który pobrał ze strony BIP Gminy Secemin przedmiotowe załączniki przed tym terminem zobowiązany jest do ich ponownego pobrania. Szczegóły w pliku "Odpowiedzi na pytania Wykonawców".

W dniu 19 maja 2017 r. o godz. 14:25 Zamawiający informuje, że uległ zmianie załącznik nr 10 do SIWZ – przedmiary robót. Dlatego też każdy Wykonawca, który pobrał ze strony BIP Gminy Secemin przedmiotowy załącznik przed tym terminem zobowiązany jest do jego ponownego pobrania. Zamawiający dokonał aktualizacji 2 przedmiarów robót ("Kanalizacja deszczowa, przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne" oraz "Instalacje wewnętrzne"). W przedmiarach tych dodano KRN-ery. Zakres przedmiarów nie uległ zmianie.

W dniu 22 maja 2017 r. o godz. 15:10 Zamawiający informuje, że uległ zmianie termin składania ofert z 26 maja 2017 r. na 31 maja 2017 r. W związku z powyższym uległo zmianie ogłoszenie zamieszczone na BZP i SIWZ w przedmiotowym zakresie. Dlatego też każdy Wykonawca, który pobrał ze strony BIP Gminy Secemin przedmiotowe załącznik przed tym terminem zobowiązany jest do ich ponownego pobrania. Szczegóły w pliku "Informacja o zmianie terminu składania ofert".

W dniu 25 maja 2017 r. o godz. 15:50 Zamawiający zamieścił odpowiedzi na pytania Wykonawców. W związku z dodaniem dwóch nowych pytań (pytanie 5 i 6) uległ aktualizacji plik „Odpowiedzi na pytania Wykonawców”. Dlatego też każdy Wykonawca, który pobrał ze strony BIP Gminy Secemin przedmiotowy plik przed tym terminem zobowiązany jest do jego ponownego pobrania. Szczegóły w pliku "Odpowiedzi na pytania Wykonawców".

W dniu 29 maja 2017 r. o godz. 10:40 Zamawiający zamieścił odpowiedzi na pytania Wykonawców. W związku z dodaniem nowego pytania (pytanie 7) uległ aktualizacji plik „Odpowiedzi na pytania Wykonawców”. Dlatego też każdy Wykonawca, który pobrał ze strony BIP Gminy Secemin przedmiotowy plik przed tym terminem zobowiązany jest do jego ponownego pobrania. Szczegóły w pliku "Odpowiedzi na pytania Wykonawców" i w pliku "Załącznik do odpowiedzi na pytania Wykonawców".

W dniu 31 maja 2017 r. Zamawiający zamieścił informację z sesji otwarcia ofert. Szczegóły w pliku "Informacja z sesji otwarcia ofert".

W dniu 31 maja 2017 r. Zamawiający zamieścił informację o unieważnieniu postępowania. Szczegóły w pliku "Informacja o unieważnieniu postępowania".

 

Przewodniczący

Stałej Komisji Przetargowej

Daniel Marczak

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Gminy Secemin
Informację wytworzył:
Daniel Marczak
Informację wprowadził:
Daniel Marczak
Data wytworzenia:
2017-05-11
Data publikacji:
2017-05-11
Data ostatniej zmiany:
2017-07-14

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-03-21 10:47:20, zmian dokonał(a): ug

WCAG 2.0 (Level AA)