Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Secemin

Ikona statystyk

Planowanie przestrzenne

Zbieranie statystyk

herbUrząd Gminy Secemin
ul. Struga 2, 29-145 Secemin
tel. (34) 355 60 17, (34) 355 60 77,
fax. (34) 390 68 60
www.secemin.pl


Karta Informacyjna Nr RG-21


Tytuł: Dodatek mieszkaniowy


I. Podstawa Prawna

  • Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. nr 71, poz. 734 ze zmianami);
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz.U. z 2001r. nr 156, poz. 1817 ze zmianami).


II. Wymagany wniosek

Formularz wniosku dostępny jest:

  • w wersji papierowej w Referacie Gospodarki - pokój nr 5a (parter)
  • w formie elektronicznej - wzór wnioskuikonka word ikona pdf


III. Załączniki do wniosku

  • deklaracja o wysokości dochodu gospodarstwa domowego wnioskodawcy za okres trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku,
  • zaświadczenie o dochodach brutto (poświadcza zakład pracy, Urząd Pracy, ZUS lub ośrodek pomocy społecznej),
  • aneks czynszowy (wydatki na mieszkanie za ostatni miesiąc),
  • zaświadczenie organu właściwego w sprawie wydania pozwolenia na budowę potwierdzające powierzchnię użytkową, w tym łączną powierzchnię pokoi i kuchni, oraz wyposażenie techniczne budynku, (w przypadku właścicieli domów jednorodzinnych),
  • orzeczenie o niepełnosprawności i dokument dotyczący poruszania się na wózku inwalidzkim lub uprawniający do zamieszkania w oddzielnym pokoju – dla osób niepełnosprawnych,
  • ostatnia faktura za energię elektryczną - dla lokali nie wyposażonych w centralne ogrzewanie, centralną ciepłą wodę lub instalacje gazu przewodowego.


IV. Dokumenty do wglądu

 • Brak


V. Opłaty

Nie pobiera się opłaty skarbowej


VI. Termin załatwienia sprawy

 • Wydanie decyzji administracyjnej następuje w terminie do 30 dni od daty wpływu wniosku.


VII. Miejsce załatwienia sprawy

Adres: Urząd Gminy Secemin, ul. Struga 2, 29-145 Secemin

pokój 8, tel. (34) 355 60 17 wew. 41
Pracownik: Zalas Stanisława


VIII. Godziny pracy

Pn. - Pt. 730 - 1530


IX. Tryb odwoławczy

  • Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, za pośrednictwem Wójta Gminy Secemin, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.


X. Uwagi

Dodatek mieszkaniowy przysługuje:

 • najemcom i podnajemcom lokali mieszkalnych,
 • członom spółdzielni mieszkaniowych zamieszkującym na podstawie spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego,
 • osobom zajmującym lokale mieszkalne w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom lokali mieszkalnych,
 • innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,
 • osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny lub socjalny.

Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku, w drodze decyzji administracyjnej wydanej w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku.


data utworzenia: 15.12.20011 r.
data ostatniej aktualizacji: 15.12.2011 r.
data zatwierdzenia: 30.12.2011 r.

Podmiot udostępniający:
Urząd Gminy Secemin
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Rafał Duś
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2012-02-28
Data ostatniej zmiany:
2012-02-28

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-05-25 14:59:41, zmian dokonał(a): ug

WCAG 2.0 (Level AA)