Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Secemin

Ikona statystyk

Planowanie przestrzenne

Zbieranie statystyk

herbUrząd Gminy Secemin
ul. Struga 2, 29-145 Secemin
tel. (34) 355 60 17, (34) 355 60 77,
fax. (34) 390 68 60
www.secemin.pl


Karta Informacyjna Nr RG-19


Tytuł: Zmiana w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego


I. Podstawa Prawna

 

    • Ustawa z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym   Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami – art. 30;

 


II. Wymagany wniosek

Formularz wniosku dostępny jest:

    • w wersji papierowej w Referacie Inwestycji i Gospodarki Komunalnej - pokój nr 5a (parter)
    • w formie elektronicznej - wzór wniosku ikonka word ikona pdf

 


III. Załączniki do wniosku

Odbitka z mapy zasadniczej, a w przypadku jej braku  z mapy katastralnej z zaznaczeniem działki.

 


IV. Dokumenty do wglądu

Brak

 


V. Opłaty

Nie pobiera się opłaty skarbowej.


VI. Termin załatwienia sprawy

Wniosek zostaje zarejestrowany w ewidencji wniosków o zmianę planu zagospodarowania przestrzennego.
Zmiana planu następuje poprzez podjęcie przez Radę Gminy Secemin  stosownej uchwały.
Złożenie wniosku zapewnia uczestnictwo wnioskodawcy w procedurze formalno – prawnej przy zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.


VII. Miejsce załatwienia sprawy

Adres: Urząd Gminy Secemin, ul. Struga 2, 29-145 Secemin

pokój 5a, tel. (34) 399 57 41
Pracownik: Izabela Drązkiewicz


VIII. Godziny pracy

Pn. - Pt. 730 - 1530


IX. Tryb odwoławczy

Nie dotyczy


X. Uwagi

Wniosek należy złożyć w sekretariacie UG Secemin pok. Nr 13 (II piętro).


 

Podmiot udostępniający:
Urząd Gminy Secemin
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
ug
Data wytworzenia:
2012-02-28
Data publikacji:
2012-02-28
Data ostatniej zmiany:
2018-10-08

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-05-25 14:59:41, zmian dokonał(a): ug

WCAG 2.0 (Level AA)