Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Secemin

Ikona statystyk

Planowanie przestrzenne

Zbieranie statystyk

herbUrząd Gminy Secemin
ul. Struga 2, 29-145 Secemin
tel. (34) 355 60 17, (34) 355 60 77,
fax. (34) 390 68 60
www.secemin.pl


Karta Informacyjna Nr RG-17


Tytuł: Wydawanie wypisu i wyrysu o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego


I. Podstawa Prawna

 

  • Ustawa z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym   Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami – art. 30
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.);
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r., nr 225, poz.1635 z późn. zm.).

 


II. Wymagany wniosek

Formularz wniosku dostępny jest:

  • w wersji papierowej w Referacie Inwestycji i Gospodarki Komunalnej - pokój nr 5a (parter)
  • w formie elektronicznej - wzór wniosku ikonka word ikona pdf

 


III. Załączniki do wniosku

Brak

 


IV. Dokumenty do wglądu

Wypis z rejestru gruntów.

 


V. Opłaty

Wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podlega opłacie skarbowej i wynosi:

1. od wypisu:

  • do 5 stron – 30 zł;
  • powyżej 5 stron – 50 zł.

    

 

2. od wyrysu:

  • za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4- 20 zł;
  • nie więcej niż 200 złotych.

 


VI. Termin załatwienia sprawy

Nie później niż w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku.


VII. Miejsce załatwienia sprawy

Adres: Urząd Gminy Secemin, ul. Struga 2, 29-145 Secemin

pokój 5a, tel. (34) 399 57 41
Pracownik: Izabela Drążkiewicz


VIII. Godziny pracy

Pn. - Pt. 730 - 1530


IX. Tryb odwoławczy

Nie przysługuje


X. Uwagi

Brak


 

Podmiot udostępniający:
Urząd Gminy Secemin
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
ug
Data wytworzenia:
2012-02-28
Data publikacji:
2012-02-28
Data ostatniej zmiany:
2018-10-08

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-05-25 14:59:41, zmian dokonał(a): ug

WCAG 2.0 (Level AA)