Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Secemin

Ikona statystyk

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne

Ikona statystyk

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMOGI

FORMALNE

Urząd Gminy Secemin, ul. Struga 2

Pracownik ds. Komunalnych

   /nazwa stanowiska pracy/

Informuje, że oferty na ogłoszony nabór przesłało 8  kandydatów.

W wyniku przeglądu i oceny ofert pod względem spełniania wymogów formalnych  nie stwierdzono braków w przesłanych ofertach.

Do następnego etapu naboru zakwalifikowali się następujący kandydaci:

Lp.

Imię i Nazwisko

Miejsce zamieszkania

1

Olga Sułecka

Żelisławice

2

Justyna Łachowska-Kucharek

Secemin

3

Przemysław Skiba

Kąty

4

Monika Łazarska

Wałkonowy Dolne

5

Małgorzata Zug

Secemin

6

Anna Marzec

Secemin

7

Daniel Marczak

Żelisławice

8

Marcin Sztajnowski

Zwlecza

Wszystkich kandydatów prosi się o przybycie w piątek (11.05.br) na godzinę 9.00 do Urzędu Gminy (sala sesyjna) w celu sprawdzenia wiedzy z zakresu wskazanym z ogłoszeniu konkursowym tj. znajomość przepisów prawa w zakresie ochrony środowiska,  gospodarki odpadami, ustawy o samorządzie gminnym, kpa i instrukcji kancelaryjnej.

Secemin, 07.05.2012                                             

                                                    Wójt Gminy Secemin

                                                  (+)  Sławomir Krzysztofik

Podmiot udostępniający:
Urząd Gminy Secemin
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Rafał Duś (admin)
Data wytworzenia:
2012-05-07
Data publikacji:
2012-05-07
Data ostatniej zmiany:
2012-05-07

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-05-11 14:40:18, zmian dokonał(a): ug

WCAG 2.0 (Level AA)